Wniosek ws. analiz bezpieczeństwa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Wniosek ws. analiz bezpieczeństwa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Dodano: 5
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Domena publiczna
Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyły wniosek o uzyskanie ogólnej opinii dot. analiz bezpieczeństwa planowanych elektrowni jądrowych.

"Weryfikacja analiz bezpieczeństwa ma za zadanie potwierdzić, że zaprojektowane rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego spełniają najbardziej wyśrubowane standardy. Obowiązek przeprowadzenia przez inwestora analiz bezpieczeństwa przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz poddania ich niezależnej weryfikacji przez podmioty niebiorące udziału w opracowaniu projektu obiektu jądrowego wynika z art. 36 d ustawy Prawo atomowe" – czytamy w komunikacie, udostępnionym w poniedziałek, 26 września przez ISBnews.pl.

Dokumentacja, która powstanie w wyniku tego procesu, to opis oraz wyniki analiz bezpieczeństwa. Zostanie następnie przedłożona przez spółkę wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

Dodajmy, że wniosek został złożony przez PEJ do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).

Weryfikacja analiz bezpieczeństwa

"Mając więc na względzie najwyższe standardy bezpieczeństwa, spółka założyła, że niezależna weryfikacja analiz bezpieczeństwa obejmie dwa główne aspekty. Pierwszym z nich jest weryfikacja tzw. deterministycznych analiz bezpieczeństwa, czyli tego, jak zachowa się reaktor jądrowy w różnych, nawet najbardziej nieprawdopodobnych, sytuacjach. Natomiast drugim są tzw. probabilistyczne analizy bezpieczeństwa, które umożliwiają określenie mocnych i słabych stron danej instalacji, oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zdarzeń z uwzględnieniem ich konsekwencji. Porównanie wyników tych analiz ze standardami bezpieczeństwa umożliwi wykazanie, że zaprojektowane zabezpieczenia są na odpowiednio wysokim poziomie" – czytamy dalej w przekazanym komunikacie.

Analizy bezpieczeństwa są częścią procesu oceny bezpieczeństwa obiektu jądrowego, wykonywanej systematycznie na etapie projektowania, a następnie w toku eksploatacji obiektu jądrowego. Ich celem jest zapewnienie, że wszystkie wymagania bezpieczeństwa jądrowego będą spełnione od rozpoczęcia do zakończenia eksploatacji obiektu jądrowego.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do około 9 GWe.

Czytaj też:
Polska Agencja Atomistyki reaguje na wyciek w elektrowni jądrowej w Niemczech
Czytaj też:
Wyciek w elektrowni jądrowej w Niemczech

Źródło: ISBnews.pl
 5
Czytaj także