Biznesmax, czyli dopłata i gwarancje na bankowo
Artykuł sponsorowany

Biznesmax, czyli dopłata i gwarancje na bankowo

Dodano: 
Korzystna oferta dla przedsiębiorców
Korzystna oferta dla przedsiębiorców 
Gwarancja Biznesmax to bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących projekty wpływające na rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw, w tym związanych z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych firm z sektora MŚP

Długi okres oraz bonus

Gwarancje BGK cieszą się ogromną popularnością wśród właścicieli firm. Dla przedsiębiorców wyjątkowo korzystny jest bowiem maksymalny zakres gwarancji, która może wynosić nawet 80 proc. kwoty kredytu (do 2,5 mln euro). Wielkimi zaletami są także długi okres gwarancji (do 20 lat) oraz brak prowizji za jej udzielenie. Co więcej, uzyskanie gwarancji wiąże się również z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki, której wysokość zależy od kwoty wypłaconego kredytu i jego oprocentowania. Skorzystanie z oferty BGK pozwala więc na obniżenie kosztu kredytu i zwiększenie zdolności kredytowej na skutek zwrotu części zapłaconych odsetek (za okres pierwszych trzech lat kredytowania). Uzyskanie gwarancji umożliwia również uzyskanie lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku (niższa marża, rozłożenie spłaty na dłuższy okres, udostępnienie wyższej kwoty kredytu). Udzielona gwarancja będzie stanowić albo pomoc de minimis albo regionalną pomoc inwestycyjną.

Jak otrzymać gwarancję?

Gwarancja Biznesmax jest udzielana przy współpracy z bankiem kredytującym. BGK kooperuje zarówno z bankami komercyjnymi, jak i ze spółdzielczymi. W sumie to aż 11 działających w Polsce banków. Wniosek o gwarancję może złożyć przedsiębiorca, który jest rezydentem, prowadzi firmę należącą do sektora MŚP, posiada zdolność kredytową i jest uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej. Z kredytu objętego gwarancją można sfinansować oprócz kosztów inwestycyjnych, również koszty towarzyszące (np. usługi doradcze, uzyskanie zdolności patentowej, uzyskanie, walidację i obronę patentów czy internacjonalizację wdrożeń wyników prac na badania i rozwój) mogą stanowić do 20 proc. sumy kosztów kwalifikowanych projektu oraz koszty finansujące kapitał obrotowy: np. wynagrodzenia, pozapłacowe koszty zatrudnienia, materiały, produkty i towary, podatki i opłaty, amortyzację, reprezentację i reklamę (do 30 proc. sumy kosztów kwalifikowanych). Procedura otrzymania gwarancji Biznesmax jest prostsza niż w przypadku dotacji z funduszy europejskich.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na uproszczone formalności – wniosek o udzielenie gwarancji wraz z planem inwestycyjnym składa się razem z wnioskiem kredytowym – oraz szybką ścieżkę decyzyjną – nabór wniosków odbywa się bowiem w trybie ciągłym, a ocena merytoryczna projektu odbywa się bez udziału komisji eksperckich. Zabezpieczeniem gwarancji na rzecz BGK jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Więcej informacji na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

BGK

Artykuł został opublikowany w 41/2018 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także