Kongres Planeta Młodych za nami

Kongres Planeta Młodych za nami

Dodano: 1
Kongres Planeta Młodych w Kielcach
Kongres Planeta Młodych w Kielcach / Źródło: fot. materiały prasowe
Kongres Planeta Młodych odbył się w Kielcach w dniach 10-13 października 2019 r. Było to wydarzenie zorganizowane przez młodych i dla młodych, podczas którego odbywały się prelekcje i dyskusje, spotkania i networking młodych liderów, a główne wydarzenie Kongresu: gala na Targach Kielce, na której młodzi uhonorowali swoich mentorów, było śledzone przez wszystkie ogólnopolskie media.

Galę w kompleksie Targów Kielce uświetnili swoją obecnością wiceminister spraw zagranicznych prof. Piotr Wawrzyk oraz podpułkownik Mirosław Wolski, służący na co dzień w kieleckiej jednostce wojskowej. Prof. Wawrzyk wprowadził młodzież w arkana dyplomacji i służby w polskim korpusie dyplomatycznym, w szczególności na placówkach zagranicznych. Wiceszef MSZ przedstawił, jak może wyglądać kariera młodego człowieka wkraczającego w świat dyplomacji, opowiedział każdy z jej etapów oraz zachęcił do podjęcia tej ścieżki zawodowej podkreślając przy tym prognozowany wzrost znaczenia międzynarodowego Polski, a za tym również polskich dyplomatów. Z kolei podpułkownik Mirosław Wolski zachęcał młodzież do podjęcia innego rodzaju służby, bo służby wojskowej. Przybliżył szeroką ofertę Ligi Akademickiej, której uczestnicy korzystają z wielu benefitów i cieszą się licznymi przywilejami.

Podczas gali wystąpili także młodzi ludzie, którzy w swoich wystąpieniach zachęcali do podejmowania działalności społecznej i przedstawiali, jak ta aktywność wpłynęła na ich rozwój osobisty:

  • Jakub Żebrowski (Student ALK w Warszawie, 20-letni Prezes firmy zajmującej się handlem międzynarodowym i Prezes Fundacji Osnowa);
  • Giuseppe Adamo (Student UW w Warszawie, Włoch pracujący na rzecz polepszenia sytuacji ludzi młodych w Polsce);
  • Arkadiusz Lech (Student UP w Krakowie, Wiceprezes Fundacji Służba Niepodległej);
  • Aleksandra Siwek (Studentka UJ w Krakowie, Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem);
  • Michał Bogusław (tegoroczny maturzysta, Wicemarszałek Parlamentu Dzieci i Młodzieży Ziemi Lubelskiej);
  • Edgar Kobos (Student ALK w Warszawie, Ekspert ds. Europejskiej Polityki Młodzieżowej).

Za koordynację wszystkich wydarzeń oraz aktywności podczas gali, również od strony technicznej odpowiadał inny młodzieżowy aktywista: Łukasz Musiatowicz (wtudent UKSW w Warszawie, wiceprezes Fundacji Służba Niepodległej). Obok przestrzeni networkingowej i dyskusji prowadzonej przez młodzieżowców, ministra Prof. Wawrzyka i podpułkownika Wolskiego, podczas Kongresu zostały wręczone dwie główne nagrody i jedno wyróżnienie, przyznane przez Kapitułę Młodzieżowych Organizacji Pozarządowych:

Nagrody Główne:

  • ,,Mecenas Młodego Pokolenia’’ – osoba dorosła z wybitnymi zasługami na rzecz polepszenia sytuacji ludzi młodych w Polsce – przyznana Annie Krupce;
  • ,,Lider Polskiej Młodzieży’’ – działacz młodzieżowy, którego sylwetka jest wzorem i inspiracją dla młodego pokolenia, przyznana Jakubowi Żebrowskiemu.

Wyróżnienie:

  • ,,Mecenas Polityki Młodzieżowej’’ – osoba dorosła zasłużona na rzeczy rozwoju polityki młodzieżowej w Polsce – przyznana Prof. Jackowi Kurzępie.

Odznaczenia były wręczane w podniosłej atmosferze, poprzedzone laudacjami na cześć nagrodzonych oraz ich wystąpieniami po wręczeniu nagrody. Najbardziej poruszającym wystąpieniem podczas gali było to Jakuba Żebrowskiego, który w,,Przesłaniu Lidera Polskiej Młodzieży’’ odwołał się do wartości takich jak jedność, szacunek i poczucie wspólnoty. Minister Anna Krupka przyjmując tytuł,,Mecenasa Młodego Pokolenia’’ wzbudziła wiele pozytywnych emocji wśród uczestników bankietu. Podkreśliła potrzebę aktywności społecznej młodego pokolenia i zachęciła ich do działalności społecznej oraz współuczestnictwa w tworzeniu kapitału narodowego poprzez korzystanie z programów takich jak #bezpitu dla młodych do 26 roku życia i,,Ulgi na Start’’ dla nowych przedsiębiorców.

Kongres to nie tylko nagrody, uroczyste bankiety i gale z wystąpieniami liderów polityki młodzieżowej i innych ważnych osób wspierających młodych. To także liczne panele dyskusyjne, prelekcje i spotkania, które odbywały się w trzech kieleckich hotelach od czwartku 10.10.2019r. do niedzieli 13.10.2019r.

Do najciekawszych należy dyskusja o polskiej polityce zagranicznej moderowana przez Wiceprezesa Arkadiusza Lecha, odwołująca się do wystąpień Ministra Prof. Piotra Wawrzyka. Podczas niej młodzi ludzie przy wsparciu ekspertów dyskutowali o kierunkach polskiej polityki zagranicznej, szansach i zagrożeniach oraz potencjale Polski na najbliższe lata.

Wątek przedsiębiorczy najlepiej uchwycił Jakub Szut: 20 letni krakowski startupowiec z branży IT, którego pomysł realizuje szerszy interes społeczny. Inżynier i konstruktor urządzenia mającego usprawnić komunikację pomiędzy osobami głuchoniemymi oraz słyszącymi, dzięki czemu osoby niepełnosprawne będą mogły sprawniej uczestniczyć w życiu społecznym. Podczas prelekcji przedstawił słuchaczom jak wygląda polski rynek startupów, jakie mechanizmy nim sterują, w jaki sposób można na nim zaistnieć oraz czym jest jego autorski startup,,SLANT’’.

Wśród prelegentów po 30-sctce najbardziej wyróżnił się Andrzej Wójcik – ekspert sektora energetycznego w Polsce, były Prezes spółki Orlen Projekt S.A., a obecnie Prezes krakowskiej Sefako S.A. Przedstawił młodzieży perspektywy rozwoju startupów w branży energetycznych w Polsce, bariery wejścia, potencjalną siłę dostawców i konsumentów dla nowych podmiotów w branży.

Kongres Planeta Młodych został sfinansowany przede wszystkim ze środków europejskiego programu Erasmus+ dystrybuowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a także środków własnych Fundacji Służba Niepodległej. Wydarzenie było wspierane przez dwóch premierów, kilku ministrów i europosłów oraz inne osoby publiczne. Premier Mateusz Morawiecki skierował do uczestników list, w którym w ciepłych słowach wspiera inicjatywę. Ogólnopolskie media, w tym Telewizja Polska, Polskie Radio 24 i Polska Agencja Prasowa objęły wydarzenie patronatami medialnymi. Patronem honorowym i instytucjonalnym wydarzenia zostało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii kierowane przez minister Jadwigę Emilewicz.

 1
Czytaj także