Andrzej Duda podpisał apel wyborczy "Młoda Polska 2020-2025"

Andrzej Duda podpisał apel wyborczy "Młoda Polska 2020-2025"

Dodano: 20
Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda / Źródło: Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz
Prezydent Andrzej Duda przyjął apel wyborczy "Młoda Polska 2020-2025" podpisany przez 26 organizacji młodzieżowych. Zawarto w nim podsumowanie dotychczasowych działań prezydenta wobec młodego pokolenia, a także zapisano postulaty na kolejną kadencję.

Apel podpisali przedstawiciele 26 młodzieżowych organizacji i środowisk takich jak: Fundacja Służba Niepodległej, Planeta Młodych, Stowarzyszenie Dumni z Polski, Stowarzyszenie "Studenci Dla Rzeczypospolitej", Fundacja Portia, Klub Młodych "Dla Polski", Klub Służby Niepodległej w Wilnie, Prezes Stowarzyszenia "Młodzi Dla Polski", Fundacja imienia Stefana Artwińskiego, Kieleckie Forum Rozwoju, Kielce Plus, Wspólna Młodość Wspólna Przyszłość, Prawicowy Blok samorządowy "Skawina", Młodzieżowa Inicjatywa dla Krzyża Wielkopolskiego, Instytut Poznański, Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych, Fundacja Scytia, Fundacja Sapere Aude, Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej, Stowarzyszenie KoLiber oddział Warszawa, Fundacja Misji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Obywatelskiego Dialogu i Aktywizacji "SODA", Fundacja Aktywność, Instytut Andersa, Stowarzyszenie "Słowem w Twarz", Stowarzyszenie Słoneczna Strona Ulicy i Stowarzyszenie Opatowska Starówka.

Poniżej publikujemy apel "Młoda Polska 2020-2025" podpisany przez prezydenta Dudę:

My, przedstawiciele środowisk obywatelskich działających wśród młodego pokolenia Polaków, od lat podkreślamy, jak ważna jest roztropna, strategicznie umocowana i odpowiednio konsultowana z zainteresowanymi polityka państwa na rzecz polskiej młodzieży. Reprezentujemy ludzi ambitnych, energicznych, otwartych na świat, ale dumnych z przywiązania do polskiej tożsamości, pragnących zdobywać nowe doświadczenia, ale i dzielić się z młodszymi i starszymi rodakami tymi już zebranymi. Na przestrzeni lat nasze postulaty spotykały się z różnym odbiorem i różnymi reakcjami ze strony kolejnych ekip rządzących. Mając możliwość porównania stosunku kolejnych głów państwa i szefów rządów do naszego pokolenia i jego aspiracji, czujemy się w obowiązku zauważyć, że Prezydent RP Andrzej Duda we współpracy z Rządem Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego zrealizował szereg działań w tym obszarze m.in.:

– zwolnienie młodych ludzi do 26. roku życia z podatku PIT, co umożliwiło wielu młodym ludziom łatwiejszy start na rynku pracy;

– wspieranie młodych innowacyjnych przedsiębiorców m.in. poprzez projekt „Start-upy w Pałacu” z aktywnym udziałem Prezydenta RP;

– powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszego w historii organu dialogu pomiędzy przedstawicielami polskiej młodzieży a reprezentantami najważniejszych władz państwowych, w tym Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów;

– utworzenie Narodowego Instytutu Wolności - pierwszej instytucji państwowej dedykowanej w pełni wsparciu organizacji pozarządowych oraz uruchomienie całkowicie nowatorskich programów dla ruchów obywatelskich (m.in. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Rządowy Program Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, Korpus Solidarności), z których w ogromnym stopniu skorzystały środowiska młodzieżowe;

– wspieranie środowisk młodzieżowych zaangażowanych w życie publiczne poprzez współpracę projektową i organizację wielu wydarzeń dedykowanych młodzieży w Pałacu Prezydenckim, Belwederze, Sejmie i KPRM;

– udział przedstawiciela młodego pokolenia w pracach Narodowej Rady Rozwoju.

Warto podkreślić, że spora część zrealizowanych działań jest efektem współpracy programowej Prezydenta RP Andrzeja Dudy ze środowiskami młodzieżowymi. Widząc otwartość Pana Prezydenta i jego zaplecza na wiele postulatów zgłaszanych przez polską młodzież, proponujemy, aby w kolejnej kadencji współpraca ta była kontynuowana poprzez realizację m.in. następujących propozycji programowych:

1. Dalsze działania mające na celu obniżanie obciążeń fiskalnych (czego zapowiedzią jest wprowadzanie rozwiązań tzw. „estońskiego CITu”);

2. Realizację zapisów Karty Wolności w Sieci;

3. Wdrożenie - w konsultacji z reprezentantami środowisk młodzieżowych - kompleksowego programu odpowiadającego na problemy mieszkaniowe młodych Polaków;

4. Dokończenie zawieszonego z uwagi na pandemię procesu umocnienia ustawowego roli młodzieżowych rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego;

5. Realizacja inicjatywy kompleksowego i rzetelnego programu włączającej edukacji ekologicznej i klimatycznej w polskim systemie edukacji;

6. Realizacja szerokiego, powszechnego i otwartego programu praktyk i staży dla młodych ludzi w instytucjach państwowych;

7. Organizacja z udziałem Prezydenta RP corocznych wielkich debat nad kierunkami rozwoju naszej Ojczyzny z punktu widzenia młodzieży;

8. Powołanie oddzielnej sekcji w Narodowej Radzie Rozwoju zajmującej się wyłącznie sprawami młodego pokolenia, współpracującej z Prezydentem RP oraz ustawową Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem i wspierającej realizację powyższych postulatów.

Stojąc dziś przed wyborem jednego z dwóch kandydatów ubiegających się o głosy Polaków w drugiej turze wyborów prezydenckich i mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, uważamy, że wygrana Andrzeja Dudy daje największą - spośród możliwych opcji wyboru - szansę na rozwój przemyślanej i opartej o dialog pokoleniowy polityki młodzieżowej naszego kraju oraz realizacji naszych propozycji programowych. Zachęcamy, aby tę szansę wykorzystać!

Czytaj też:
Dziwne zachowanie Trzaskowskiego. Opublikowano nagranie

Źródło: Materiały prasowe
 20
Czytaj także