Cenckiewicz: Wałęsa to postać absolutnie sfałszowana
Czytaj także