Ordo Iuris: „Klątwa” narusza prawa i prowadzi do dewastacji debaty publicznej

Ordo Iuris: „Klątwa” narusza prawa i prowadzi do dewastacji debaty publicznej

Dodano: 
"Klątwa"
"Klątwa" Źródło:Twitter / @TeatrPowszechny
Instytut Ordo Iuris przygotował ekspertyzę specjalisty w zakresie ochrony praw człowieka, dr. Michała Skwarzyńskiego, który dokonał analizy treści spektaklu „Klątwa”. Zdaniem eksperta spektakl „Klątwa” łamie standardy strasburskie wolności wypowiedzi i prowadzi do dewastacji debaty publicznej, poprzez celowe naruszanie praw innych osób, zwłaszcza ich przekonań religijnych. Spektakl „Klątwa” może być przedmiotem postępowania karnego m.in. w zakresie obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej oraz znieważenia Rzeczypospolitej Polskiej.

W ekspertyzie podkreślono, że chociaż w świetle standardów strasburskich spektakl teatralny korzysta z konwencyjnej ochrony wolności wypowiedzi, to ma ona swoje wyraźne granice. „Na artyście korzystającym ze swobody ekspresji ciąży szereg obowiązków, jak również ponosi on odpowiedzialność za jej nadużywanie. Korzystanie z wolności słowa nie może służyć ani naruszaniu praw innych osób ani też moralności publicznej” – czytamy w komunikacie Ordo Iuris.

"Klątwa" prowadzi do dewastacji debaty publicznej

W opinii eksperta, spektakl „Klątwa” łamie standardy strasburskie wolności wypowiedzi i prowadzi do dewastacji debaty publicznej, poprzez celowe naruszanie praw innych osób, zwłaszcza ich przekonań religijnych. Z analizy spektaklu nie wynikają jasno powody, dla których uzasadnionym byłoby posługiwanie się w spektaklu symboliką religijną. „Użyta symbolika nie była elementem debaty publicznej, a wykorzystano ją wyłącznie w celu profanacji przedmiotu czci religijnej” – podaje dr Skwarzyński.

Analiza spektaklu pokazuje, że ma on za zadanie wyłącznie wzbudzenie kontrowersji i naruszanie praw innych osób. „Pełne nadużyć posługiwanie się krytyką i satyrą, stanowi w spektaklu zabieg mający uchronić skandalistów przed ponoszeniem odpowiedzialności za świadome naruszenie praw osób trzecich” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreśla Ordo Iuris, pozorując posługiwanie się formami artystycznymi, nie zachowano w przekazie umiaru, który pozwalałby uznać za niezasadne zarzuty pochwalania i podżegania do przestępstwa wobec polityka. Dotyczy to również aktów znieważania flagi Państwa Watykan.

Całkowicie zasadne jest ocenianie spektaklu teatralnego w świetle prawa karnego

W drugiej części ekspertyzy prezentowane jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z którego jasno wynika, że swoboda ekspresji może być ograniczana przez krajowe normy prawa karnego. Całkowicie zasadne jest zatem ocenianie wypowiedzi artystycznej – również spektaklu teatralnego i jego poszczególnych scen – w świetle prawa karnego.

"Klątwa" może być przedmiotem postępowania karnego

Zdaniem wykonującego zawód adwokata, doktora Skwarzyńskiego, spektakl „Klątwa” może być przedmiotem postępowania karnego, w zakresie: obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej (krzyża oraz św. Jana Pawła II); znieważenia Rzeczypospolitej Polskiej (grupowa scena z krzykiem: Polska); publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni poprzez zbiórkę środków mających służyć sfinansowaniu zabójstwa Jarosława Kaczyńskiego, a także publicznego pochwalania bezprawnego wykonywania aborcji.

W opinii podkreśla się również, że działanie artysty korzystającego ze swobody ekspresji nie uwzględniło ani specyfiki państwa środkowoeuropejskiego, dotkniętego zbrodniami narodowych socjalistów i komunistów, ani też roli, jaką odegrał św. Jan Paweł II w obaleniu reżimu komunistycznego, jak również skutków problemu migracyjnego i praw uchodźców, w którym to kontekście, prawnokarna ochrona przekonań religijnych może być środkiem zachowania porządku publicznego.

Czytaj też:
Internauci apelują o zablokowanie finansowania „Klątwy” z budżetu miasta. Jest petycja

Źródło: Ordo Iuris
Czytaj także