Rusza nowy think tank Logos

Rusza nowy think tank Logos

Dodano: 
Eksperci Logos
Eksperci Logos
Prace rozpoczął nowy interdyscyplinarny think-tank Logos, który stawia sobie za cel podniesienie jakości debaty publicznej w Polsce i w Europie. Jego eksperci zaprezentowali kompleksowy „Raport o stanie państwa”, który pokazuje wizję transformacji, jaka stoi przed naszym krajem. We współpracę z think-tankiem zaangażowali się liderzy opinii z Hiszpanii, Włoch, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Węgier i Słowenii.

Zespół think-tanku składa się z ponad 40 prawników, ekonomistów i socjologów, którzy od lat angażowali się w debatę publiczną. Teraz, pod jednym szyldem pragną włączyć się w sposób merytoryczny w dyskusję o transformacji, przed którą stoi Polska i Europa.

Podczas konferencji prasowej eksperci zaprezentowali pierwszą publikację think-tanku, „Raport o stanie państwa”. W kompleksowym opracowaniu wskazano główne wyzwania i szanse rozwojowe, które stoją przed naszym krajem. Materiał podejmuje m.in. problematykę ochrony zdrowia, polityki energetycznej i klimatycznej, ochrony środowiska, sprawnej administracji i sądownictwa, sportu i turystyki, kultury, polityki demograficznej, polityki wobec organizacji pozarządowych oraz praw człowieka.

W zakresie polityki cyfrowej nowy ośrodek za cel stawia sobie obronę wolności słowa w Internecie i stworzenie przepisów ustawowych uniemożliwiających ideologiczną cenzurę przez firmy big tech. W obszarze zdrowia think-tank proponuje zwiększenie wydatków na profilaktykę i medycynę stylu życia oraz stworzenie programu oddłużania szpitali lokalnych. Autorzy „Raportu o stanie państwa” proponują też przeprowadzenie audytu administracji samorządowej pod kątem nadmiernej liczby zaświadczeń wymaganych w postępowaniach administracyjnych. Chcą też przyjęcia ogólnopolskiego programu rewitalizacji miast znajdujących się w kryzysie, uwzględniającego wsparcie infrastrukturalne i inwestycyjne.

Eksperci Logosu będą promować transformację energetyczną opartą na wodorze i energii nuklearnej. Przedstawią też pozytywny program polityki klimatycznej alternatywny wobec pakietu FitFor55.

W zakresie polityki wobec NGO twórcy think-tanku chcą m.in. umożliwić odliczanie 50% darowizn na cele pożytku publicznego od podatku. Na forum międzynarodowym będą bronić klasycznego rozumienia praw człowieka opartego na traktatach i promować współpracę w obszarze Międzymorza. Sprzeciwiają się też jednostronnej wizji federalizacji Unii Europejskiej i przyjęciu przez nasz kraj waluty euro.

W zespole organizacji znaleźli się uznani eksperci zza granicy – m.in. prof. Žiga Turk – w przeszłości minister słoweńskiego rządu i sekretarz Rady Mędrców UE, prof. David Engels – profesor na Uniwersytecie Brukselskim, autor licznych książek i publikacji z dziedziny filozofii i nauk politycznych, dr Balázs Molnár z węgierskiego Maria Kopp Institute, poseł do Rady Najwyższej Ukrainy Sviatoslav Yurash działający na rzecz współpracy w regionie Europy środkowej, Eszter Parkanyi z węgierskiego think tanku Center for Fundamental Rights czy Todd Huizinga z Religious Freedom Institute.

Logos będzie nie tylko think-tankiem działającym na rzecz prowadzenia efektywnej polityki w naszym kraju, ale również platformą współpracy organizacji społecznych i akademickich z całej Europy.

Czytaj też:
Dr Zych: Bez niezależnych think-tanków demokracja nie może prawidłowo funkcjonować

 
Czytaj także