Jam Zapolski, pierwszy triumf nad Moskwą

Jam Zapolski, pierwszy triumf nad Moskwą

Dodano: 
Portret Stefana Batorego w stroju koronacyjnym z około 1583 roku
Portret Stefana Batorego w stroju koronacyjnym z około 1583 roku 
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Jam Zapolski, wieś pod Pskowem, niedaleko Wielkich Łuk, to miejsce wielkiego triumfu Rzeczypospolitej nad Moskwą.

Tutaj 15 stycznia 1582 r. podpisano rozejm, na którego mocy polsko-litewskie państwo odzyskało Inflanty i Połock, zagarnięty przez cara. Było to ukoronowanie kampanii króla Stefana Batorego, jego przemyślnej strategii i wojskowego planowania, aby zadać Moskwie cios tam, gdzie bolało najbardziej – w „miękkie” zaplecze prowincji zajętych pięć lat wcześniej. W wyniku ataku wojsk cara Iwana Groźnego na posiadłości inflanckiego Zakonu Kawalerów Mieczowych, którego ostatni wielki mistrz Gotthard Kettler złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi Augustowi.

Cały felieton dostępny jest w 29/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
Czytaj także