Polska zbuduje dodatkową zaporę na granicy z Białorusią. Dofinansuje ją UE

Polska zbuduje dodatkową zaporę na granicy z Białorusią. Dofinansuje ją UE

Dodano: 
Zapora na granicy Polski z Białorusią
Zapora na granicy Polski z Białorusią Źródło: Wikimedia Commons
Straż Graniczna podpisała umowy na budowę zabezpieczeń elektronicznych granicy państwowej z Białorusią na rzece Bug oraz Świsłocz i Istoczanka. Koszt? 364 mln zł.

Wykonawcą inwestycji na rzece Bug jest konsorcjum firm Elektrotim S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Ostoya-DataSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Na wykonanie w ciągu 12 miesięcy zaplanowanych w ramach umowy prac oraz świadczenie usług gwarancyjnych przez okres 109 miesięcy zakontraktowano kwotę przekraczającą 279 mln zł – informuje Straż Graniczna.

Zapora na Bugu. Kamery, czujniki, wieże obserwacyjne

"Długość bariery elektronicznej w całości przebiegającej na tym odcinku w zasięgu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wyniesie około 172 km. W jej skład wejdzie m.in. około 1800 słupów kamerowych, około 4500 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Przewidywany jest montaż około 200 km kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych, a także posadowienie około 10 kontenerów teletechnicznych" – czytamy w komunikacie.

Centrum nadzoru znajdować się będzie w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. W skład bariery wejdzie także 7 stanowisk końcowych zlokalizowanych na terenie placówek tego oddziału. Dodatkowo system będzie zintegrowany z już istniejącymi wieżami obserwacyjnymi oraz siecią teleinformatyczną SG.

Bariera na rzekach Świsłocz i Istoczanka za 85 mln zł 

Barierę elektroniczną na rzekach Świsłocz i Istoczanka, które znajdują się w zasięgu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zbuduje firma Sprint S.A. z Olsztyna. "Na odcinku około 47 km ustawionych zostanie około 500 słupów kamerowych z tysiącem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, zainstalowane będą specjalne kontenery i czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów" – podaje SG.

W ramach inwestycji rozbudowane zostanie funkcjonujące już w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku Centrum Nadzoru. Dodatkowo powstaną 3 stanowiska końcowe w placówkach SG. Wykonawca ma 10 miesięcy na wykonanie zaplanowanych prac, okres gwarancyjny wynosi 144 miesiące. Koszt? Przeszło 85 mln zł.

"W ramach realizowanych inwestycji wykonawcy zobowiązali się do zapewnienia nadzoru przyrodniczego przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną z zakresu ornitologii, herpetologii oraz botaniki, w tym do współpracy z właściwymi terytorialnie Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska" – napisano w komunikacie.

Dodatkowe zabezpieczenie granicy Polski z Białorusią. Straż Graniczna wyjaśnia

Jak podkreśla Straż Graniczna, zapory elektroniczne na rzece Bug, Świsłocz i Istoczanka zapewnią wykrywanie zdarzeń związanych z przestępczością graniczną, w szczególności migracją nieuregulowaną oraz przemytem towarów. "Architektura i sposób funkcjonowania wybudowanego zabezpieczenia zapewnią zautomatyzowaną ciągłość i skuteczność monitoringu i ochrony granicy państwowej oraz rozpoznawanie, identyfikację zagrożeń i ich sprawców, gromadzenie materiału dowodowego i podejmowanie działań precyzyjnie ukierunkowanych na zatrzymanie sprawców" – czytamy.

Bariera elektroniczna została tak zaprojektowana, aby zasięg jej działania obejmował całą zaplanowaną do ochrony długość granicy z Białorusią na rzekach granicznych, bez występowania stref martwych, z uwzględnieniem występujących form ukształtowania terenu, wód powierzchniowych stojących i płynących oraz roślinności. Dzięki temu funkcjonariusze SG otrzymają narzędzie do ochrony granicy państwowej wykrywające zdarzenia związane z przekraczaniem granicy i umożliwiające całodobową obserwację pasa drogi granicznej.

W komunikacie poinformowano, że obie inwestycje dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej: Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027.

Czytaj też:
Tusk: Podjęliśmy decyzję w sprawie zapory na granicy z Białorusią

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Straż Graniczna
Czytaj także