Najdzielniejsi z dzielnych
  • Piotr ZychowiczAutor:Piotr Zychowicz

Najdzielniejsi z dzielnych

Dodano:   /  Zmieniono: 

Narwik, Tobruk, Falaise, Cassino, Arnhem, Ankona, Bolonia. Zacięte zmagania morskie na Atlantyku, bombardowania III Rzeszy. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie walczyli z wrogiem na lądzie, w powietrzu i na oceanach. Do dziś ich dokonania napawają dumą każdego polskiego patriotę. A oni sami stanowią wzór dla kolejnych pokoleń.

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, II Korpus, Samodzielna Brygada Spadochronowa, 1. Dywizja Pancerna. Generał Kazimierz Sosnkowski, gen. Władysław Anders, gen. Stanisław Maczek, gen. Stanisław Sosabowski, gen. Stanisław Kopański. Wszystkie te jednostki i wszyscy ci dowódcy zapisali wspaniałe karty w dziejach polskiego oręża.

Do tej chwalebnej listy należy dodać naszych dzielnych marynarzy, oficerów wywiadu i legendarnych kryptologów, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. I w ten sposób przyczynili się do powalenia III Rzeszy.

Szczególne miejsce w polskiej pamięci zajmują jednak dokonania naszych asów przestworzy podczas Bitwy o Anglię. Byli szybcy, nieustraszeni i niepokorni. Anglicy uważali ich za narwańców, Niemcy za niezwykle niebezpiecznych przeciwników. Dla nas są zaś po prostu bohaterami. Numer „Historii Do Rzeczy”, który trzymają Państwo w rękach, jest naszym hołdem złożonym tym niezłomnym żołnierzom Rzeczypospolitej. Cześć ich pamięci!

Cały wywiad opublikowany jest w 5/2015 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.

Czytaj także