KrajNaczelna Izba Lekarska w obronie klauzuli sumienia. Decyzja ws. prof. Chazana

Naczelna Izba Lekarska w obronie klauzuli sumienia. Decyzja ws. prof. Chazana

Bogdan Chazan
Dodano 1
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej postanowił umorzyć postępowanie wyjaśniające w sprawie wyrażonej przez prof. Bogdana Chazana odmowy przeprowadzenia aborcji - informuje Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. W ocenie Rzecznika, były dyrektor Szpitala im. Świętej Rodziny nie popełnił przewinienia zawodowego. Oznacza to, że Rzecznik podtrzymał decyzję z 30 maja 2015 r.

Zdaniem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, przeprowadzone postępowanie dowiodło, że działanie prof. Chazana, który odmówił dokonania aborcji w oparciu o klauzulę sumienia, było zgodne z przepisami Ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej.

Rzecznik odniósł się również do wątpliwości dotyczących zwolnienia profesora ze stanowiska dyrektora szpitala. Jak podkreślił, prof. Chazan wydał opinię działając jako lekarz i choć pełnił wówczas funkcję administracyjną w szpitalu, to podczas konsultowania pacjentów, wydawania opinii, wykonywania świadczeń zdrowotnych, podejmował wszelkie działania i czynności jako lekarz. Rzecznik przywołał tutaj art. 2 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w myśl którego za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także kierowanie przez lekarza podmiotem leczniczym. Tu zwrócił uwagę, że do zawartej przez prof. Chazana umowy o pracę na stanowisku dyrektora szpitala zawarto aneks, na mocy którego lekarz został zobowiązany do wykonywania również – obok obowiązków administracyjnych - czynności lekarskich, do których należały konsultacje w ramach których ginekolog odmówił wykonania aborcji.

W argumentacji Rzecznika przywołane zostały także zapisy Kodeksu Etyki Lekarskiej, w tym m.in. art. 4 mówiący, że „dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną”.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej uznał za czytelne i akceptowane stanowisko prof. Bogdana Chazana, że „sumienie człowieka jest niepodzielne”.

Decyzję dotyczącą sprawy prof. Chazana skomentował jego obrońca, a jednocześnie Prezes Instytutu Ordo Iuris, mec. Jerzy Kwaśniewski.
- Rozstrzygnięcie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ma zasadnicze znaczenie dla utrwalenia charakteru zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego. Wraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia, głos Rzecznika zabezpiecza misję zawodową lekarzy przed jej zawłaszczeniem przez logikę publicznie regulowanych pełnomocnik prof. Chazana.

amp

Fot. youtube.com/ Rodzina ma głos! Źródło: Ordo Iuris

Czytaj także

 1
  • Wrrrrrrrr IP
    W życiu!!!!! Niech prowadzi własną praktykę. Za moje pieniądze nie będzie się powoływać na klauzulę sumienia.
    Dodaj odpowiedź 0 1
      Odpowiedzi: 0

    Czytaj także