Kultura i społeczeństwoNagroda Złotej Ryby- VII edycja konkursu

Nagroda Złotej Ryby- VII edycja konkursu

Nagroda Złotej Ryby
Nagroda Złotej Ryby
Dodano
Fundacja Macieja Rybińskiego ogłasza Siódmą Edycję Konkursu dla młodych felietonistów o  „Nagrodę Złotej Ryby”, do którego zaprasza autorów felietonów i komentarzy satyrycznych publikowanych w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Laureatem Konkursu może zostać autor, który w chwili opublikowania materiału nie przekroczył 40 lat.
Kapituła Konkursu będzie oceniać materiały nadesłane do 20 września br. na adres:
[email protected] lub Kapituła Nagrody Macieja Rybińskiego, 05-126 Michałów Grabina, ul. Cisowa 4
W zgłoszeniu do konkursu należy podać:
  •  imię, nazwisko i wiek autora materiału
  •  tytuł materiału i sam materiał
  •  datę i miejsce publikacji
  •  informacje kontaktowe ze zgłaszającym i autorem (adres, nr telefonu lub e-mail)
  •  krótkie uzasadnienie decyzji zgłoszenia materiału do konkursu
Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone 24 października 2016 r. na publicznej uroczystości w Warszawie. 
Zwycięzca otrzyma statuetkę „Złotej Ryby” i nagrodę pieniężną 10 000 zł.
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wszyscy: osoby fizyczne (w tym sami autorzy), instytucje  i organizacje, a w szczególności dziennikarze, redakcje i wydawcy prasy oraz innych mediów, krytycy literaccy, członkowie Kapituły.
Wyniki Konkursu ustala Kapituła w składzie:
przewodnicząca - Krystyna Grzybowska, żona Macieja Rybińskiego, członkowie – Aleksandra Rybińska, córka Macieja Rybińskiego, Andrzej Krauze, Krzysztof Masłoń, Jan Pietrzak, Tomasz Sakiewicz, Marcin Wolski i Rafał Ziemkiewicz.
Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznawania nagrody.
Krystyna Grzybowska, przewodnicząca Kapituły
Józef Orzeł, prezes Fundacji
/ zma

Czytaj także

 0

Czytaj także