Rusza Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu

Rusza Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu

Dodano: 
Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu
Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu
Już dziś rusza międzynarodowa konferencja "Trimarium Schuman's Young Generation Forum" (TSYG), pod polską nazwą "Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu". Forum będzie miało miejsce 19-23 września 2022r. na zamku w Krasiczynie a zakończy się w Rzeszowie.

Wydarzenie ma na celu integrację młodych liderów z krajów Trójmorza, czyli państw leżących pomiędzy morzami Czarnym, Adriatykiem i Bałtykiem. Są to Polska, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Misją Forum jest budowa Wspólnoty Narodów Europy wg. koncepcji Schumana, który nie widział przyszłości Europy jako jednolitego superpaństwa lecz właśnie jako wspólnotę państw opartych na chrześcijaństwie, wolności, solidarności, różnorodności i patriotyźmie.

Forum stawia na innowacyjne rozwiązania a jego uczestnicy mają możliwość tworzenia go i prowadzenia paneli pod okiem ekspertów z kraju i z zagranicy. Tematy które będą poruszane to między innymi edukacja, nauka, kultura, bezpieczeństwo, energetyka, rodzina, gospodarka oraz rozwój osobisty. Jest to świetna okazja by pogłębić swoją wiedzę z tych dziedzin. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Pani Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek. Forum jest bezpłatne i otwarte dla każdego młodego lidera z Trójmorza, Europy i świata, któremu bliskie są wartości Europejskie w myśl Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana.

Konferencja jest możliwa do zrealizowanie dzięki zaangażowaniu licznych instytucji, między innymi przy wsparciu Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) i Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Poniżej plan Forum:

19 września 2022 (poniedziałek)

11.00-17.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
18.00-19.00 Ceremonia otwarcia
19.30-20.10 Kolacja
20.30-22.30 Spotkanie integracyjne z muzyką

20 września 2022 (wtorek)

8.00-9.00 Śniadanie
9.00- 10.15 (1) Trójmorze jako idea i organizm oparty na podobnej kulturze, tradycji, historii i wspólnocie losów
i interesów - Malwina Hopej
10.30-11.45 (2) Wspólna historia kluczem do integracji Trójmorza - Adrian Bochenek
12.00-13.30 Podpisanie deklaracji Integracji Trójmorskiej
14.00-15.00 Obiad
15.30-17.30 (3) Sesja Plenarna: Forum Parlamentarzystów Trójmorza. Dokąd zmierzamy? Wspólne wyzwania
dla rozwoju modelu Trójmorza w kontekście wspólnych losów, historii i tradycji chrześcijańskiej - Tomasz Pysiak
17.45-19.00 (4) Spotkanie z Schumanem: Model współpracy Narodów Trójmorza w koncepcji Wspólnoty
Narodów Europy w przestrzeni kultury, nauki, edukacji, gospodarki i polityki - Paul Balawadajer
19.00-19.50 Kolacja
20.00-22.30 Tańce z regionów Trójmorza: Praktyczna nauka tańców ludowych

21 września 2022 (środa)

8.00-9.00 Śniadanie
9.00-10.15 (5) Bezpieczeństwo energetyczne i transformacja energetyczna z ludzką twarzą w krajach Trójmorza.
Czy jest możliwa sprawiedliwa transformacja energetyczna? - Ewa Kołaczyńska
10.30-11.45 (6) Projekty edukacyjne i Hi-Tech jako siła napędowa Trójmorza w dobie zmieniających się modeli
gospodarczych - Magdalena Nazimek
12.00-13.30 (7) Szkoła Służby Społecznej i Politycznej jako możliwy integrator siły naukowej, eksperckiej i
ideowej młodych liderów w Trójmorzu - Natalia Wituła
14.00-15.00 Obiad
15.30-17.30 (8) Sesja Plenarna: Współpraca naukowa w kontekście rozwoju biznesu, gospodarki i wymiany
handlowej w krajach Trójmorza - Martyna Łuszczek
17.45-19.00 (9) Trójmorski Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego: edukacja
ukierunkowana na wartości - Michał Romaniuk
19.00-19.50 Kolacja
20.00-22.30 Kino letnie: Wybrane filmy z krajów Trójmorza

22 września 2022 (czwartek)

8.00-9.00 Śniadanie
9.00-10.15 (10) Polityka prorodzinna w perspektywie rozwoju Narodów Trójmorza - Hanna Szymerska
10.30-11.45 (11) Budowanie relacji między ludźmi poprzez współpracę wolontariuszy w działaniach społecznych
szansą dla młodych ludzi z Trójmorza i aktywizacji obywatelskiej - Dawid Radomski
12.00-13.30 (12) Znaczenie armii w relacjach wspólnotowych w Trójmorzu opartych na etosie żołnierza jako
patrioty w obronie wspólnych granic Wspólnoty Narodów Trójmorza - Bartosz Basiński
14.00-15.00 Obiad
15.30-17.30 (13) Sesja Plenarna: Militarne, energetyczne i zdrowotne wymiary bezpieczeństwa w regionie
Trójmorza - Adam Starzyński
17.45-19.00 (14) Potencjał myśli technicznej krajów Trójmorza. Jak kształtować model gospodarki Trójmorza w
celu wspierania liderów i współpracy trójmorskiej - Adam Poręba
19.00-19.50 Kolacja
20.00-22.30 Zabawa Trójmorska

23 września 2022 (piątek)

06.45 Przejazd: Krasiczyn-Przemyśl-Rzeszów
9.00-10.30 Podsumowanie i zamknięcie Forum
11.15-12.05 Msza Święta w podziękowaniu za pierwszą edycję Forum oraz w intencji rychłej beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana.

Źródło: mat. prasowe
 0
Czytaj także