Ekspansja jest priorytetem – Fundusz Górnośląski S.A. stawia na rozwój
Artykuł sponsorowany

Ekspansja jest priorytetem – Fundusz Górnośląski S.A. stawia na rozwój

Dodano: 
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Społeczna odpowiedzialność biznesu Źródło: poprostuenergia.pl
Fundusz Górnośląski S.A. wspiera rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na wielu płaszczyznach. W 2022 roku, w ramach rozwijającej się współpracy międzynarodowej dla przedsiębiorców, postawił na inwestycję w Polsce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W 2022 roku w ramach rozwijającej się współpracy międzynarodowej dla przedsiębiorców zostało udostępnione Centrum Internacjonalizacji w Katowicach oraz Regionalne Biuro Województwa Śląskiego w Abu Dhabi, będące realnym i bezpośrednim wsparciem przedsiębiorców w ekspansji na rynki Bliskiego Wschodu.

Centrum Internacjonalizacji w Katowicach

To unikalny ośrodek na skalę kraju, skoncentrowany na rozwoju, badaniach i wspieraniu internacjonalizacji. Jest to nowoczesne zaplecze składające się z sal biznesowych, wystawienniczych oraz konferencyjnych, z których będą mogli korzystać śląscy eksporterzy. W Centrum świadczone są usługi eksperckie dla MŚP zainteresowanych tematyką eksportu oraz handlu zagranicznego – zarówno w ramach UE, jak i poza wspólnotą. W ramach działalności Centrum prowadzone są bezpłatne szkolenia, a także świadczone są indywidualne usługi doradcze.

Oficjalne otwarcie rozpoczęto od symbolicznego przecięcia wstęgi. Następnie odbył się briefing prasowy z udziałem Jakuba Chełstowskiego – marszałka Województwa Śląskiego, Jacka Mikety i Łukasza Oprawskiego – wiceprezesów Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA oraz Tomasza Zjawionego – prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

W czasie wystąpień podkreślono istotną rolę, jaką odgrywać będzie Centrum Internacjonalizacji realizując strategię województwa śląskiego we wzmocnieniu oraz rozwoju śląskich przedsiębiorstw otwierających się na rynki zagraniczne. Działania te mają również na celu promocję aglomeracji województwa śląskiego za granicą pod względem nawiązywania trwałych relacji biznesowych z zagranicznym kapitałem.

Uścisk dłoni. Zdj. ilustracyjne

Obecnie trwają prace nad drugim etapem, który obejmuje elewację budynku, budowę łącznika (z multimedialną salą konferencyjną, salami biznesowymi oraz częścią wystawienniczą), a także elewację budynku oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakończenie prac II etapu zaplanowano na koniec II kwartału 2023 r.

Representative Office of Silesia in Abu Dhabi

24 listopada 2022 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Regionalnego Biura Województwa Śląskiego w Abu Dhabi, tj. przedstawicielstwa Funduszu Górnośląskiego S.A. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które będzie jednocześnie pełniło funkcję hubu biznesowego regionu w najszybciej rozwijającym się środowisku biznesowym w wymiarze globalnym.

Otwarcie nastąpiło podczas Polsko-Emirackiego Forum Gospodarczego, które odbyło się w trakcie zintegrowanej misji gospodarczej i wyjazdu studyjnego do Abu Dhabi, która miała miejsce w dniach 21-25 listopada 2022 roku. Celem Forum była prezentacja potencjału firm oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z partnerami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Forum połączyło przedsiębiorców działających w branżach związanych z sektorem energetyki, IT/ICT, przemysłem 4.0 oraz odnawialnymi źródłami energii, w celu wypracowania wspólnej przestrzeni działania i nawiązania relacji na rynku emirackim.

W wydarzeniu udział wzięli również J.E. Ambasador RP w Abu Dhabi Jakub Sławek, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda, prezes Specjalnej Katowickiej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Cudny, wiceprezes Metropolii GZM Henryk Borczyk oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Instytutu Kościuszki.

Uruchomienie biura było możliwe dzięki ścisłej współpracy z Abu Dhabi Department of Economic Development, które podczas Forum reprezentowali H.E. Rashed Abdulkareem Al Balooshi oraz H.E. Sameh Al Qubasi. Natomiast gościem honorowym Forum był H.E. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi – minister stanu ds. handlu zagranicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Nowopowstałe biuro podkreśla naszą otwartość w ramach procesu internacjonalizacji śląskich przedsiębiorstw oraz realny wkład w budowanie mocnej marki narodowej na rynkach Bliskiego Wschodu.

W ramach rozwijania współpracy w Abu Dhabi świadczone są usługi doradcze. Maciej Białko, jako doradca zagraniczny posiadający bogate doświadczenie w działalności na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, udziela śląskim przedsiębiorcom bezpośredniego wsparcia, m.in. w zakresie poszukiwania i weryfikacji partnerów biznesowych czy konsultacji prawno-formalnych dot. rozpoczęcia działalności w ZEA.

Misje gospodarcze i wyjazdy studyjne są jednym z elementów projektów proeksportowych realizowanych przez Spółkę, mających na celu wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego w rozwoju działalności eksportowej.

– Szczególnie wartościowe okazują się zagraniczne misje gospodarcze, które przynoszą wymierne efekty w rozwoju procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, dzięki dywersyfikacji rynków zbytu produktów i usług oferowanych przez śląskie MŚP. W trakcie misji, a w szczególności spotkań B2B, przedsiębiorcy mają szansę na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych – powiedział Jacek Miketa.

Realnymi efektami misji są m.in. przedstawicielstwa śląskich przedsiębiorstw w Gruzji, Chorwacji i Dubaju, udział firm w zagranicznych przetargach w Gruzji, Chorwacji i Tunezji, wspólne konsorcja śląskich przedsiębiorstw z firmami funkcjonującymi na rynku arabskim czy nawiązanie współpracy w ramach wymiany know-how oraz transferu technologii i innowacyjności śląskich przedsiębiorstw w Dubaju oraz we Francji.

– Fundusz Górnośląski wspiera działania władz województwa śląskiego i śląskich przedsiębiorców, w jak najlepszym wykorzystaniu udziału w takich wydarzeniach oraz w promocji regionu i naszego potencjału gospodarczego. W każdym momencie przedsiębiorcy mogą liczyć na nasze wsparcie i pomoc w rozwijaniu swojego biznesu, ponieważ każda nawiązana współpraca jest dla nas kolejnym, realnym sukcesem w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego Śląska – dodał wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego.

Więcej informacji o projektach realizowanych z udziałem Funduszu Górnośląskiego można znaleźć na stronach www.fgsa.pl oraz www.intersilesia.eu.

 0
Czytaj także