"Szczególnie niepokojące". Prezes Ordo Iuris: Polska jasno deklarowała, że nie godzi się na to

"Szczególnie niepokojące". Prezes Ordo Iuris: Polska jasno deklarowała, że nie godzi się na to

Dodano: 7
Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris
Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris / Źródło: PAP / Bartłomiej Zborowski
Unia Europejska ma rosnące problemy z zasadami, uzurpując sobie kolejne kompetencje, których w traktatach znaleźć nie możemy – stwierdził Jerzy Kwaśniewski, prezes OI.

We wtorek 14 września Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której stwierdzono, że UE powinna usunąć wszelkie przeszkody, jakie napotykają osoby LGBTIQ w korzystaniu ze swoich podstawowych praw.

"Tęczowe rodziny" i pary tej samej płci powinny mieć taką samą swobodę przemieszczania się i prawo do łączenia rodzin jak inni, a Komisja Europejska powinna podjąć działania przeciwko Rumunii, Węgrom i Polsce w związku z naruszeniem wartości UE – wynika z uchwalonej we wtorek rezolucji w sprawie praw osób LGBTIQ w UE.

Rezolucja została przyjęta 387 głosami, 161 europosłów było przeciw, 123 wstrzymało się do głosu.

Kwaśniewski: UE dokonuje uzurpacji

Mecenas Jerzy Kwaśniewski zauważa, że ostatnie przejawy działalności organów Unii Europejskiej są naznaczone coraz bardziej widoczną chęcią uzurpowania sobie praw należących do parlamentów państw członkowskich. Podejmując takie działania Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprzeniewierzają się podstawowym wartościom, na jakich ufundowana jest Unia Europejska.

– Wśród nich najważniejsze miejsce ma zasada subsydiarności, pomocniczości, zgodnie z którą UE nie może ingerować w struktury narodowe tam, gdzie radzą sobie one z wykonywaniem swoich zadań i celów. Równie ważna jest zasada przyznania, która oznacza, że UE nie ma prawa działać w tych obszarach, w których jej państwa narodowe nie powierzyły – stwierdził prezes Ordo Iuris.

Zdaniem Kwaśniewskiego, "Unia Europejska ma rosnące problemy z tymi zasadami". – W tej uzurpacji uczestniczy zarówno Komisja Europejska, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dodał.

Niepokój Polski

Mecenas zauważył także, że Polska od samego początku integracji z Unią Europejską wskazywała, że wartości katolickie i tradycyjne są dla niej kluczowe. Obecnie działania organów UE budzą nad Wisłą poważny niepokój.

– To jest szczególnie niepokojące, ponieważ Polska od chwili akcesji do UE jasno deklarowała, że nie godzi się na to, aby Unia wkraczała w obszary prawa rodzinnego, kwestionowała, chociażby definicję małżeństwa, zawartą w polskiej konstytucji, czy decydowała o tym, w jaki sposób powinny wyglądać procesy adopcyjne w Polsce – stwierdził.

– Z drugiej strony UE dokonuje uzurpacji w obszarze praworządności, ustroju sądów powszechnych i sposobu procedowania, chociażby nominacji sędziowskich. To są rzeczy, które mogą podlegać nawet najostrzejszej debacie wewnętrznej, ale w świetle przepisów traktatowych, UE ma bardzo ograniczone kompetencje w tym zakresie – dodał prezes Ordo Iuris.

Czytaj też:
Ordo Iuris: Działania Mińska to tzw. szantaż migracyjny
Czytaj też:
Collegium Intermarium inauguruje Centrum Badań nad Integracją Europejską

Źródło: Polskie Radio 24
 7
Czytaj także