Ciągłość państwa czy awantury? Książka Aleksandra Halla
  • Marek JurekAutor:Marek Jurek

Ciągłość państwa czy awantury? Książka Aleksandra Halla

Dodano: 
Aleksander Hall
Aleksander Hall Źródło: PAP / Dominik Kulaszewicz
„Anatomia władzy” nie kreśli właściwie wprost wizji rządów, których oczekuje po obaleniu władzy Prawa i Sprawiedliwości. Ale kształt tych rządów wydaje się jasny: chodzi o znalezienie dla nowej liberalno-konserwatywnej centroprawicy optymalnego miejsca w obozie liberalnym

Anatomię władzy i nową prawicę”, nową książkę mojego przyjaciela Aleksandra Halla, zaczynałem czytać z nadzieją. O jego poprzednią pracę, „Złą zmianę”, posprzeczałem się z paroma kolegami z dawnego Ruchu Młodej Polski, ponieważ podzielam główną tezę autora o „rozpadzie politycznej wspólnoty narodu” w ostatnich latach i uważam, że prof. Hall bardzo trafnie proces ten w poprzedniej książce opisał. Miałem więc nadzieję, że „Anatomia władzy i nowa prawica” będzie krokiem w kierunku odbudowy zrujnowanej wspólnoty. Spotkał mnie jednak pewien zawód.

Artykuł został opublikowany w 6/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: DoRzeczy.pl
 0
Czytaj także