Engels w kontekście
  • Marek Jan ChodakiewiczAutor:Marek Jan Chodakiewicz

Engels w kontekście

Dodano: 
Historyk i filozof prof. David Engels
Historyk i filozof prof. David Engels Źródło: PAP / Albert Zawada
Cyberonuca II David Engels w "Que Faire? Vivre avec le déclin de l’Europe", czyli "Co robić? Jak żyć w obliczu schyłku Europy" przepowiada rychły koniec Europy. Ale jednocześnie sugeruje, co mamy robić, abyśmy my i sprawy nam drogie, a w tym chrześcijaństwo i tradycja europejska, wyszły z tego ręką obronną.

Krótko mówiąc, autor doradza nam wycofanie się ze złego świata, samogetoizację i organizację struktur równoległych w oczekiwaniu na najgorsze. Wtedy wkroczymy ze swoją alternatywą. Sounds good.

Ale na razie Europa po prostu gnije. Zresztą dotyczy to całego prawie Zachodu, a więc Nowej Zelandii, Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Szczęście w nieszczęściu, że coraz więcej ludzi przytomnieje. W pewnym sensie Engels wpisuje się w długą tradycję pesymizmu XX w., co najmniej od Oswalda Spenglera. Z drugiej strony jednak, co robić? Jest nie tyle pesymistyczne, co realistyczne i pragmatyczne.

David Engels jest jednym z kilku prominentnych konserwatywnych intelektualistów, którzy ostatnio pochylili się nad tematem schyłku czy upadku naszej cywilizacji.

Do pewnego stopnia engelsowe "Co robić?" jest uzupełnieniem pracy Roda Drehera "The Benedict Option: A Strategy for Christians in a Post-Christian Nation" ("Opcja Benedykta: Strategia dla chrześcijan w post-chrześcijańskim narodzie"). Co robić, kiedy chrześcijanie znajdą się w mniejszości w swoim kraju?

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także