Europa ciągle potrzebuje chrześcijańskiego ducha

Europa ciągle potrzebuje chrześcijańskiego ducha

Dodano: 15
Arcybiskup Marek Jędraszewski
Arcybiskup Marek Jędraszewski / Źródło: PAP / Marek Zakrzewski
Z ks. abp. Markiem Jędraszewskim, metropolitą krakowskim rozmawiają Paweł Lisicki, Maciej Szymanowski i Wojciech Wybranowski.

"Do Rzeczy": Jak ksiądz arcybiskup ocenia, czy dzisiaj w Polsce, w Unii Europejskiej znaleźliśmy się w sytuacji „non possumus”, jeżeli chodzi o prawa obywatelskie, prawa katolików do wyrażania własnych opinii? Czy głośne, przez niektórych krytykowane, słowa arcybiskupa rzeczywiście musiały paść?

Ks. abp Marek Jędraszewski: Jestem przekonany, że był to już ostatni moment, aby owo „non possumus” głośno powiedzieć. Nie wiem, czy na Zachodzie próbowano je tak jednoznacznie wyrazić. Wydaje się, że raczej uwierzono w demokrację od strony czysto funkcjonalnej – tak jakby mechanizm demokratycznych wyborów był wartością samą w sobie, kreującą inne wartości. Natomiast trzeba, moim zdaniem, mieć bardzo mocno na uwadze to, co Jan Paweł II napisał w encyklice „Centesimus annus”, opublikowanej w 1991 r., w stulecie – jak na to wskazuje już sam tytuł tego dokumentu – pierwszej encykliki społecznej Kościoła „Rerum novarum”, ogłoszonej przez Leona XIII.

Cały wywiad dostępny jest w 47/2019 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

rozmawiali: Wojciech Wybranowski, Paweł Lisicki
 15
Czytaj także