Przedstawiciel papieża Franciszka przybędzie jutro do Polski

Przedstawiciel papieża Franciszka przybędzie jutro do Polski

Dodano: 8
Abp Antonio Guido Filipazzi, nowy nuncjusz apostolski w Polsce
Abp Antonio Guido Filipazzi, nowy nuncjusz apostolski w Polsce Źródło: Wikimedia Commons
W czwartek, 5 października w godzinach popołudniowych ma przybyć do Warszawy nowy nuncjusz apostolski w Polsce, abp. Antonio Guido Filipazzi.

Formalnie swoją posługę nowy nuncjusz rozpoczyna od złożenia listów uwierzytelniających na ręce prezydenta RP oraz przekazaniu właściwych dokumentów Konferencji Episkopatu Polski.

Nuncjusz apostolski jest przedstawicielem Ojca Świętego wobec Kościoła partykularnego w konkretnym kraju oraz ambasadorem Stolicy Apostolskiej w danym państwie. Utrzymuje kontakty z Konferencją Episkopatu i poszczególnymi biskupami oraz udziela im pomocy. Informuje Watykan o sytuacji tutejszego Kościoła. Przedkłada papieżowi kandydatów na biskupów diecezjalnych i pomocniczych oraz przeprowadza procesy informacyjne z tym związane.

Uczestniczy też w poczynaniach ekumenicznych i współpracy międzynarodowej Kościoła partykularnego. Broni, jeśli zajdzie taka potrzeba, uprawnień Kościoła w danym kraju.

Kim jest abp Antonio Guido Filipazzi, nowy nuncjusz apostolski w Polsce?

Abp Antonio Guido Filipazzi jest 74. nuncjuszem apostolskim w Polsce. Jest doktorem prawa kanonicznego i doświadczonym dyplomatą watykańskim. Urodził się 8 października 1963 r. w Melzo. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 października 1987 r. po czym rozpoczął pracę w diecezji Ventimiglia – San Remo.

W 1992 r. rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Pracował najpierw w nuncjaturze na Sri Lance (1992-1995) oraz w nuncjaturach w Austrii (1995-1998) i w Niemczech (1998-2003). Następnie pracował w sekcji ds. relacji z państwami Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

8 stycznia 2011 r. Benedykt XVI mianował go nuncjuszem apostolskim w Indonezji. 26 kwietnia 2017 r. papież Franciszek przeniósł go na urząd nuncjusza apostolskiego w Nigerii, a jednocześnie ustanowił go stałym przedstawicielem przy Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej.

8 sierpnia br. została ogłoszona nominacja abp. Filipazzi na stanowisko nuncjusza apostolskiego w Polsce. Oprócz języka włoskiego dyplomata watykański deklaruje znajomość języków: francuskiego, angielskiego i niemieckiego.

Źródło: KAI
Czytaj także