Relacja ze 100-lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

Relacja ze 100-lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

Dodano: 
Wystąpienie okolicznościowe płk. rez. Alfreda Kabaty
Wystąpienie okolicznościowe płk. rez. Alfreda Kabaty
10 czerwca 2022 r., w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, odbyły się obchody jubileuszu 100 – lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody jubileuszowe odbywały się m.in. pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Wojewody Lubelskiego. Jednym z patronów medialnych była redakcja "Do Rzeczy".
Zaproszonych gości, powitał płk rez. Alfred Kabata – Prezes Zarządu Głównego, który przedstawił również prezentację multimedialną nt. historii Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i jego współczesnych osiągnięć.

Podczas jubileuszu Związek został uhonorowany Medalem 100-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a jego członkowie medalami Za Zasługi Dla Obronności Kraju nadanymi przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, medalami Pro Bono Poloniae i Pro Patria nadanymi przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz medalami nadanymi przez organizacje społeczne. Członkom Związku oraz osobom zasłużonym dla współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej wręczono, ustanowiony specjalnie na jubileusz Związku, Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patrie” („Służyć Ojczyźnie”).

Wśród odznaczonych byli m.in.: Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Kasprzyk, gen. bryg. Cezary Janowski

- reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski.

Czterech oficerów decyzją Ministra Obrony Narodowej mianowanych zostało na wyższe stopnie wojskowe, a trzech uhonorowanych dyplomami przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za „Za zasługi w upowszechnianiu historii Polski”. Podczas jubileuszowych uroczystości wręczono nagrody uczniom, laureatom - zdobywcom pierwszych miejsc, w ogólnopolskim konkursie historycznym, zorganizowanym przez Związek - „Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155. rocznicę urodzin”.

Obchody zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Męskiego Harfa w Warszawie i Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.

Wszyscy uczestnicy obchodów jubileuszowych otrzymali okolicznościowy Biuletyn Związku „Rezerwista” (nr 2) poświęcony 100 - leciu organizacji.

Źródło: Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
 0
Czytaj także