Przegląd religijny: W jaki sposób walczyć z herezjami?

Przegląd religijny: W jaki sposób walczyć z herezjami?

Dodano: 1
„Fałszywe miłosierdzie. Najnowsze herezje zaburzające wiarę katolicką”
„Fałszywe miłosierdzie. Najnowsze herezje zaburzające wiarę katolicką”

Przegląd książek religijnych DoRzeczy.pl || W jaki sposób pomysły Innowatorów przedostały się do wspólnoty Kościoła? Wszystko za sprawą pewnej intrygi, która umożliwiła wykorzystać II Sobór Watykański do nadania pozoru legalności odstępstwom doktrynalnym i zmianom w postaci liturgii. Wymuszono wówczas na wiernych i duchowieństwie bezwarunkowe posłuszeństwo, a jakiekolwiek przeciwstawianie się względem soborowych postanowień traktowano – i tak jest do tej pory – z niebywałą surowością. Do czego doprowadzić mogą działania zapoczątkowane przez II Sobór Watykański? Czy doktryny Kościoła zostaną wkrótce odrzucone? W jaki sposób walczyć z herezjami?

Do oferty Wydawnictwa 3DOM dołączyła ostatnio pozycja „Fałszywe miłosierdzie. Najnowsze herezje zaburzające wiarę katolicką” Christophera Malloya. Książka porusza kwestie obecnego kryzysu we wspólnocie Kościoła. Autor książki upatruje przyczyn takiego stanu rzeczy przede wszystkim w stopniowym – coraz śmielszym – odchodzeniu od fundamentalnych założeń wiary katolickiej. Obecnie, wielu teologów za główny punkt odniesienia uwzględnia dokumenty soborowe, zapominając przy tym o katolickich prawdach wywodzących się z wielowiekowej tradycji. Publikacja ta stanowi swego rodzaju przewodnik dla katolików, którzy pragną wiedzieć, w co powinni wierzyć, co odrzucić, głównie jeśli chodzi o pewne zniekształcenia zagrażające wierze.

Czy wiara katolicka się zmienia? Krótko mówiąc, nie; dogmaty i nieomylne nauki nie ulegają zmianie. Istnieje uzasadnione, acz progresywne ubogacanie terminologii doktrynalnej i niuansowanie rozumienia tajemnic, ale wiara jest jedna i nie zmienia się. Niniejsze studium teologiczne w przystępny sposób odnosi się do tych obaw i niepokojów. Chociaż nie jest to praca naukowa, istnieje w niej wiele punktów wyjścia do dalszych badań.

Książka „Fałszywe miłosierdzie. Najnowsze herezje zaburzające wiarę katolicką” Christophera Malloya dostępna jest już w regularnej sprzedaży na stronie Wydawnictwa 3DOM
Dzieło polecamy wszystkim katolikom zatroskanym o kondycje i przyszłość wspólnoty Kościoła Chrystusowego.

Źródło: Wydawnictwo 3DOM
 1
Czytaj także