Polska chce być liderem w cyberbezpieczeństwie

Polska chce być liderem w cyberbezpieczeństwie

Dodano: 
5. edycja Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC
5. edycja Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC
O bezpieczeństwie sieci piątej generacji (5G), sztucznej inteligencji, ochronie tożsamości, cyfrowej zimnej wojnie, dezinformacji, a takżeo cyberzagrożeniach dla fintechów i ekonomicznym cyberszpiegostwie dyskutowali w Katowicach uczestnicy zorganizowanego przez Instytut Kościuszki Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC

Ład w cyberprzestrzeni to globalne wyzwanie XXI w. Ochrona prywatności i danych osobowych, tożsamości, godności, a także własności jest kluczowym warunkiem bezpiecznego funkcjonowania obywateli w tym nowym środowisku” – zauważył prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników konferencji, który prof. Andrzej Zybertowicz odczytał tuż po rozpoczęciu 5. Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC.

Polski sposób na 5G

Andrzej Duda podkreślił, że „bezpieczeństwo cyberprzestrzeni stało się jednym ze strategicznych celów polskiej polityki”. Zauważył także, że „z uwagi na prawdopodobny istotny wpływ sieci 5G na rozwój polskiej gospodarki przy jej wdrażaniu priorytetem powinno być zapewnienie cyberbezpieczeństwa, przy równoczesnej gwarancji zapewnienia odpowiedniego poziomu technologicznego”. „Ważne jest nie tylko bezpieczeństwo infrastruktury, urządzeń końcowych, ale również budowanie świadomości użytkowników, jak w bezpieczny sposób skorzystać z sieci 5G” – zauważył prezydent. List do uczestników CYBERSEC napisał także premier. „Bezpieczeństwo rynku cyfrowego stanowi jeden z priorytetów O bezpieczeństwie sieci piątej generacji (5G), sztucznej inteligencji, ochronie tożsamości, cyfrowej zimnej wojnie, dezinformacji, a także o cyberzagrożeniach dla fintechów i ekonomicznym cyberszpiegostwie dyskutowali w Katowicach uczestnicy zorganizowanego przez Instytut Kościuszki Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC Polska chce być liderem w cyberbezpieczeństwie polskiego rządu” – podkreślił Mateusz Morawiecki.

„Nowe możliwości wynikające z zastosowania technologii związanych z budową sieci 5G, takich jak inteligentne miasta i pojazdy autonomiczne, są w zasięgu polskich firm i ośrodków naukowych. Chcę, aby Polska była liderem nie tylko w wykorzystaniu tych technologii, ale również w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań przetwarzania danych. Podkreślam jednak, że wszystkie te rozwiązania muszą być tworzone w oparciu o najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa, tak aby ich stosowanie nie stanowiło zagrożenia dla użytkowników oraz dla bezpieczeństwa państwa” – dodał premier.

Obecny w Katowicach szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski zauważył z kolei, że polski rząd będzie wdrażał przepisy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci piątej generacji.

Dyskusja na temat cyberzagrożeń związanych z 5G jest potrzebna, ponieważ rozwój w Polsce sieci piątej generacji nie jest już wcale pieśnią przyszłości. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że uruchomienie sieci 5G nastąpi już w roku 2020 co najmniej w jednym dużym mieście. Do 2025 r. jej zasięg ma zaś objąć wszystkie najważniejsze polskie metropolie i główne szlaki komunikacyjne.

– Podpisane memorandum z operatorami telekomunikacyjnymi w sprawie utworzenia polskiej spółki 5G to wydarzenie pokazujące sposób podejścia do organizacji sieci 5G, jaki proponujemy w Polsce – mówił 29 października minister Zagórski. Na forum CYBERSEC ogłosił on także, że rządowa Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024 jest już gotowa. Głównym celem dokumentu jest zaś podniesienie poziomu odporności Polski na cyberzagrożenia oraz zwiększenie poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym, militarnym i prywatnym. Podczas forum CYBERSEC Ministerstwo Cyfryzacji podpisało też porozumienie na rzecz cyberbezpieczeństwa z firmami z USA i ze Skandynawii, a więc z Cisco, Ericssonem i Nokią.

Państwo, przyszłość, obrona i biznes

Hasłem przewodnim jubileuszowej edycji European Cybersecurity Forum – CYBERSEC 2019 – zorganizowanej przez Instytut Kościuszki największej konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconej tematyce cyberbezpieczeństwa, połączonej z targami produktów i usług, było „Zabezpieczenie cyfrowego DNA świata”. – Wzywamy dziś do podjęcia kompleksowych działań, które zabezpieczą kluczowe aspekty naszego cyfrowego świata – powiedziała podczas ceremonii otwarcia prezes Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht. Uroczystości towarzyszyło wręczenie European CYBERSEC Award. Prestiżową nagrodę otrzymała w tym roku Republika Estonii oraz estońska prezydent Kersti Kaljulaid.

W wydarzeniu, które odbywało się w Katowicach od 29 do 30 października, wzięło udział ponad tysiąc uczestników, w tym przedstawiciele instytucji państwowych i rządów, międzynarodowi eksperci, reprezentanci świata biznesu, a także spółek technologicznych zarówno z Unii Europejskiej, jak i ze Stanów Zjednoczonych.

Dyskusje specjalistów od cyberbezpieczeństwa zostały podzielone na cztery równoległe ścieżki tematyczne. Pierwsza z nich to „państwo”. Jak bowiem zauważają organizatorzy CYBERSEC 2019, „cyberprzestrzeń zrewolucjonizowała funkcjonowanie współczesnych państw”. W związku z tym konieczne jest m.in. wprowadzenie nowych przepisów, które pozwolą dostosować instytucje publiczne do nowych, cyfrowych realiów. W ramach tej ścieżki dyskutowano m.in. o bezpieczeństwie sieci 5G, ale także o tym, jak naprawić cyfrową demokrację.

Ścieżka „przyszłość” pokazywała nadchodzące trendy, najnowsze innowacje i najnowsze zagrożenie. Eksperci dyskutowali m.in. o nowych technologiach, a zwłaszcza o roli sztucznej inteligencji (AI) jako kluczowego narzędzia, od którego zależy poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Z jednej strony opierająca się na AI pomaga bowiem w działaniach związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa, ale z drugiej jest często wykorzystywana do prowadzenia groźnych, zautomatyzowanych ataków. Ścieżka „obrona” dotyczyła kwestii cyberobrony, zagrożeń hybrydowych, a także współpracy międzynarodowej. – Państwa nie są w stanie same zagwarantować cyberbezpieczeństwa. Aby myśleć o zastosowaniu prawa analogowego do cyberprzestrzeni, musimy wypracować wspólne porozumienie na arenie międzynarodowej – powiedziała prezydent Kersti Kaljulaid w nagraniu wyemitowanym podczas forum CYBERSEC. Z tezą tą zgadzają się też polscy rządzący. Polska aktywnie uczestniczy więc w działaniach Unii Europejskiej i NATO mających chronić wspólną cyberprzestrzeń. Dyskutanci rozmawiali również o bezpieczeństwie tzw. inteligentnych miast.

Uczestnicy debat w ramach ścieżki „biznes” przypominali z kolei, że kwestia zapewnienia cyberbezpieczeństwa stanowi wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy to mały przedsiębiorca czy wielki międzynarodowy koncern. Dyskutowali także na temat cyberszpiegostwa przemysłowego, a także o sposobach zabezpieczenia cyfrowej transformacji usług finansowych.

Eksperckim dyskusjom tradycyjnie towarzyszyły również CYBERSEC EXPO, czyli międzynarodowe targi, na których prezentuje się ponad 50 firm oraz start- -upów działających w sektorze cyberbezpieczeństwa.

Artykuł został opublikowany w 45/2019 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

 0
Czytaj także