• Andrzej HorubałaAutor:Andrzej Horubała

Gry z przemijaniem

Dodano:   /  Zmieniono: 
NAGRODZONY TOM POEZJI RYMKIEWICZA
NAGRODZONY TOM POEZJI RYMKIEWICZA Źródło: RYS. PAWEŁ PAULUS MAZUR
Jak przeżywa „Koniec lata w zdziczałym ogrodzie” Jarosław Marek Rymkiewicz? Jak przeżywa swoje odchodzenie, swoje wyglądanie na drugą stronę, swój koniec lata?

Forma oktostychu, jaką w tym tomie wybrał, kieruje myśl niektórych krytyków ku Iwaszkiewiczowi, tym bardziej że ów poeta i jego debiutancki pretensjonalny tomik wprost są przywołani w utworze „Rok 1918 – początek gatunku”:

Młodziutki Iwaszkiewicz jedzie do Warszawy I wiezie oktostychy. Czego żąda? Sławy!

Ale przecież fałszywy to trop. Nie tylko rymkiewiczowski wzorzec oktostychu z wydzielonymi natrętnie rymowanymi dwuwierszami jest zupełnie odmienny od rozwijanego przez Iwaszkiewicza, lecz różny jest przede wszystkim ton. Ton i podejście do poezji.

Cały artykuł opublikowany jest w 51/2016 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także