Dziadek Jan i dziadek Józef

Dziadek Jan i dziadek Józef

Dodano: 
Zdjęcie z mostku kapitańskiego „Wichra” w czasie powrotu z Piłsudskim z Madery. Pierwszy z lewej: Józef Woźnicki, dziadek Piotra Semki ze strony mamy
Zdjęcie z mostku kapitańskiego „Wichra” w czasie powrotu z Piłsudskim z Madery. Pierwszy z lewej: Józef Woźnicki, dziadek Piotra Semki ze strony mamy / Źródło: fot. Archiwum Piotra Semki
Kolejny fragment książki „Piątka u Semki” (Zysk i S-ka), wywiadu rzeki z Piotrem Semką przeprowadzonego przez Jana Hlebowicza.

Jan Hlebowicz: Twój dziadek Jan w okresie międzywojennym był nie tylko nauczycielem, lecz także aktywnym członkiem Polskiego Związku Zachodniego, czyli polskiej organizacji patriotycznej powstałej w 1934 roku. Czym się zajmował?

Piotr Semka: Dziadek, będąc aktywistą PZZ, miał cały czas kontakt z polskim kontrwywiadem. Zajmował się głównie demaskowaniem komórek nielegalnego Selbstschutzu, czyli niemieckiej organizacji paramilitarnej zrzeszającej osoby narodowości niemieckiej zamieszkujące tereny polskie, między innymi Pomorze.

Całość dostępna jest w 17/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

-
 0
Czytaj także