Jak otrzymać wpłatę powitalną w PPK?
Artykuł sponsorowany

Jak otrzymać wpłatę powitalną w PPK?

Dodano: 2
Wpłata powitalna
Wpłata powitalna Źródło: Adobe Stock
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada utworzenie dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności. W programie będą uczestniczyli pracownicy w wieku od 18 do 55 lat, a do ich wpłat na konto programu będą dokładali się także pracodawcy i państwo. Na początek na uczestników czeka wpłata powitalna. Sprawdzamy, jak ją uzyskać.

Utworzenie PPK w zakładzie pracy będzie obowiązkiem pracodawcy. To on ponosi odpowiedzialność za podpisanie umowy o zarządzaniu funduszami pracowników z odpowiednią instytucją, a także za naliczanie i odprowadzanie wpłat. Dodatkowo co 4 lata musi aktualizować program, czyli dokonywać ponownego zapisu wszystkich zatrudnionych do PPK. Obowiązkiem pracodawcy jest także gromadzenia i archiwizowanie dokumentacji oraz informacji o wpłatach na PPK. Środki gromadzone w ramach programu trafią do tzw. funduszy zdefiniowanej daty, zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) lub towarzystwa ubezpieczeniowe (TUnŻ). Wybór instytucji będzie należał do pracodawcy, który musi w tej sprawie porozumieć się z pracownikami.

- Program PPK jest dobrowolny, jednak w momencie jego wdrożenia w miejscu pracy, zostanie automatycznie zapisany do PPK każdy pracownik w wieku do 55 lat. Osoba, która chce zrezygnować z uczestnictwa w oszczędzaniu, musi złożyć specjalne oświadczenie – wyjaśnia ekspert portalu PPK.info. – Po 4 latach ponownie następuje automatyczne zapisanie zatrudnionych do PPK. W ramach programu uczestnicy mogą dokonywać wpłat podstawowych i dodatkowych na własne konto, składki będą zobowiązani wpłacać również pracodawcy. Do PPK dołoży się także państwo ze środków Funduszu Pracy. Ze strony Skarbu Państwa można oczekiwać również na przekazanie tzw. wpłaty powitalnej – podkreśla specjalista PPK.info.

PPK a wysokość wpłat

Pracownicy będą wpłacali co miesiąc na PPK składki w wysokości 2% swojego wynagrodzenia brutto. W przypadku osób o najniższych dochodach wpłata podstawowa może zostać obniżona do minimalnej stawki 0,5%. Z takiej składki mogą skorzystać pracownicy, którzy zarabiają nie więcej niż 120% minimalnego wynagrodzenia brutto. Ponadto każdy uczestnik programu może odprowadzać do PPK dodatkową wpłatę w wysokości do 2% dochodu brutto.

Pracodawca również jest zobowiązany dokładać się do programu i musi przekazać 1,5% wpłaty podstawowej (obowiązkowej), natomiast składka dobrowolna (dodatkowa) została ustalona na poziomie do 2,5% wynagrodzenia brutto.

Do programu PPK będzie dopłacało również państwo. Na początek każdy uczestnik otrzyma 250 zł w ramach wpłaty powitalnej, a pieniądze te mają pochodzić z Funduszu Pracy. Następnie co 12 miesięcy na konto pracownika będzie wpływała dopłata roczna ustalona w wysokości 240 zł.

Warunki otrzymania wpłaty powitalnej PPK

Wpłata powitalna ma być zachętą do pozostania w programie PPK po automatycznym zapisaniu do programu przez pracodawcę. Kwota ta jest dla wszystkich uczestników programu taka sama. To oznacza, że każdy otrzyma wspomniane już 250 zł bez względu na to, ile środków wpłacił do PPK w formie składki. Od razu należy podkreślić, że podana wysokość wpłaty powitalnej jest podawana jako kwota netto.

Jakie warunki należy spełnić zatem, aby otrzymać 250 zł od Skarbu Państwa? Nie ma tu żadnych restrykcyjnych warunków. Podstawowym kryterium jest to, że pracownik musi pozostać w PPK na dłużej. W ustawie ustalono, że konieczne jest dokonywanie opłat podstawowych na PPK co najmniej przez 3 miesiące, aby uzyskać prawo do wpłaty powitalnej. Czas liczony jest od momentu zapisania pracownika do programu.

Przekazanie kwoty powitalnej z Funduszu Pracy zostanie przeprowadzone bez pośrednictwa pracodawcy. W określonym czasie pieniądze zostaną przelane bezpośrednio na konto uczestnika PPK i będą inwestowane w ten sam sposób jak pozostałe środki zgromadzone przez pracownika.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie w styczniu 2019 roku, jednak pierwsze PPK mają zostać utworzone dopiero w lipcu 2019 roku. Taki obowiązek w pierwszej kolejności będą miały firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Potem PPK będą musieli wdrożyć także inni pracodawcy. Termin otrzymania pierwszych wpłat powitalnych z Funduszu Pracy zależy od daty przystąpienia do programu i dokonania pierwszych płatności. Pracownicy, którzy w pierwszym okresie, czyli w lipcu 2019 roku, zostaną zapisani do PPK i zaczną przekazywać składki do programu w tym samym miesiącu, mogą spodziewać się otrzymania wpłaty powitalnej w październiku lub listopadzie 2019 roku.

Warto zauważyć, że dopłata ze środków państwowych ma stanowić zachętę do pozostania w PPK na wiele lat, a najlepiej do ukończenia 60. roku życia. W określonych warunkach, czyli np. w przypadku wcześniejszego wycofania środków z PPK, pracownik może być zmuszony do oddania kwoty odpowiadającej wpłacie powitalnej oraz otrzymanych dopłat rocznych od państwa.

Kapitał zgromadzony na koncie PPK jest prywatną własnością uczestnika, który może w każdej chwili podjąć decyzję o wypłacie środków. Jednak przepisy zachęcają pracowników, aby korzystali z tych oszczędności dopiero po przejściu na emeryturę. Wpłata powitalna Skarbu Państwa jest jedną z form tej zachęty.

Więcej informacji na temat wpłaty powitalnej: https://ppk.info/baza-wiedzy/artykuly/warunki-otrzymania-wplaty-powitanej-w-ppk/

Źródło: Visibility
Czytaj także