Terminal LNG w Świnoujściu. Senat odrzucił ustawę

Terminal LNG w Świnoujściu. Senat odrzucił ustawę

Dodano: 1
Tomasz Grodzki, marszałek Senatu
Tomasz Grodzki, marszałek Senatu Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Senat odrzucił nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.

Nowela miała na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG przez następców prawnych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 49 senatorów, 47 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Celem nowelizacji było, jak podano w uzasadnieniu poselskim, zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego.

Reorganizacja w PGNiG

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy terminalowej, reorganizacja w PGNiG wiązałaby się z koniecznością zaprzestania inwestycji towarzyszących w oparciu o ustawę terminalową przez np. następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych. Natomiast przeniesienie decyzji wydanych w związku z realizacją inwestycji towarzyszących na podmiot inny niż PGNiG spowodowałoby wyłączenie takich inwestycji spod reżimu tej ustawy.

W związku z tym nowelizacja wprowadzała zapis, zgodnie z którym inwestycje towarzyszące mogą być również realizowane przez:
· następcę prawnego PGNiG, lub
· podmiot będący spółką zależną PGNiG lub jej następcy prawnego, lub
· podmiot, z którym PGNiG lub jej następca prawny zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod warunkiem wskazania w tej umowie, że nabywca takiego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części będzie realizował inwestycje towarzyszące.

Możliwość przeniesienia decyzji odnośnie do inwestycji towarzyszącej na rzecz innego podmiotu w ramach ustawy terminalowej została już wcześniej przyznana podmiotom będącym spółkami zależnymi Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

Czytaj też:
Polska łączy się z Litwą. Gazociąg GIPL uroczyście otwarty

Źródło: ISBnews
 1
Czytaj także