"Czternastka" coraz bliżej. Sejm zagłosował

"Czternastka" coraz bliżej. Sejm zagłosował

Dodano: 1
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Domena publiczna
Sejm opowiedział się za przyjęciem ustawy w sprawie czternastej emerytury. Wypłata "czternastek" ma ruszyć pod koniec sierpnia.

Za ustawą o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów głosowało 426 posłów, przeciw było 19, a 6 się wstrzymało.

Sejm odrzucił poprawki posłów opozycji, które zakładały m.in. zniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia, oraz zmianę źródła finansowania czternastek z Funduszu Solidarnościowego na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Kto otrzyma 14. emeryturę?

Zgodnie z ustawą świadczenie w wysokości najniższej emerytury (1338,44 zł brutto) otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł. W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł, dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane. W ustawie zaproponowano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł. Zgodnie z ustawą czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r.

Do świadczenia są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywanych potrąceń i egzekucji.

Według szacunków ministerstwa w tym roku świadczenie trafi do ok. 9 mln osób. 7,7 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości. Tegoroczny koszt wypłaty czternastek wyniesie około 11,4 mld zł.

Rząd dosypie pieniędzy seniorom

Trzynastą emeryturę wypłacono po raz pierwszy w 2019 r. To dodatkowe świadczenie pieniężne – od 2020 r. gwarantowane ustawowo – dla wszystkich emerytów i rencistów w Polsce. Dodatkowe pieniądze rząd wypłaca ok. 9,7 mln osobom. Wysokość tego świadczenia to najniższa emerytura, która obowiązuje od 1 marca danego roku. Tylko w tym roku całkowita kwota wypłat to ponad 13,1 mld zł.

Czternasta emerytura jest wsparciem finansowym m.in. dla osób starszych pobierających niższe emerytury i renty. Po raz pierwszy wypłacono ją w 2021 r. dla ok. 8 mln emerytów i rencistów – w pełnej wysokości oraz ok. 1,2 mln – w wysokości niepełnej.

Czytaj też:
Zbigniew Ziobro zostaje na stanowisku
Czytaj też:
Sejm poparł reformę SN. W ostatniej chwili wycofano sporne poprawki

Źródło: Sejm / gov.pl
 1
Czytaj także