Narodowy Bank Polski informuje: Wymiana hrywny na polskie złote
Artykuł sponsorowany

Narodowy Bank Polski informuje: Wymiana hrywny na polskie złote

Dodano: 
Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski Źródło: Materiał Partnera

W dniu 28 września 2022 r. nastąpiło końcowe rozliczenie z Narodowym Bankiem Ukrainy (NBU) zawartej w dniu 18 marca 2022 r. umowy wymiany hrywny (UAH) na polskie złote. W oparciu o ww. umowę, na zlecenie Narodowego Banku Polskiego, w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego w okresie od 25 marca do 9 września 2022 r. uchodźcy z Ukrainy, na określonych warunkach oraz po kursie ustalanym przez NBU, mogli dokonywać wymiany hrywny na polskie złote. Z takiej możliwości skorzystało blisko 103 tys. obywateli Ukrainy, którzy łącznie dokonali wymiany 728 mln UAH na 98 mln złotych. Średnia operacja wymiany miała wartość 7 tys. UAH (przy maksymalnym limicie 10 tys. UAH).

Wszystkie wymienione UAH zostały odprowadzone przez PKO Bank Polski do oddziałów okręgowych NBP, a następnie rozliczone po ustalonym przez NBU kursie wymiany. Cały zasób skupionych w ten sposób UAH został następnie sprzedany NBU przy zastosowaniu tego samego kursu. Tym samym wzajemne rozliczenia finansowe stron zaangażowanych w wymianę UAH na polskiego złotego na potrzeby uchodźców z Ukrainy zostały zakończone.

Narodowy Bank Polski

Źródło: Materiał Partnera
 0
Czytaj także