Wielki Reset po warszawsku

Wielki Reset po warszawsku

Dodano: 41
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski Źródło: PAP / Tytus Żmijewski
Program realizowany przez grupę C40 Cities to w istocie wielka biznesowa strategia mająca zapewnić największym metropoliom krociowe zyski w nadchodzącym okresie gwałtownej depopulacji.

Wyłącznie zbliżającej się wielkimi krokami kampanii wyborczej zawdzięczamy to, że radykalne postulaty grupy C40 wywołały tak wielkie medialne poruszenie. Pretekstu do wywołania ożywionej publicznej debaty dostarczyła wprawdzie niedawna publikacja w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, lecz informacje o planach stołecznego ratusza napływały już od co najmniej kilku lat.

Warszawa przystąpiła do grupy C40 Cities w 2020 r. i już wtedy dobrze znane były najbardziej kontrowersyjne pomysły wiążące się z przynależnością do niej, a mimo to nie przyciągnęły uwagi mainstreamowych mediów. Dopiero wyborcza gorączka i związana z nią chęć spolaryzowania wyborców sprawiła, że o radykalnym programie największych metropolii świata mogli usłyszeć niemal wszyscy bez wyjątku.

DZIESIĘĆ LAT WCZEŚNIEJ NIŻ INNI

Początki grupy, do której zapisał Warszawę Rafał Trzaskowski, sięgają 2005 r. Gdy w Polsce zrównoważony rozwój był jeszcze pieśnią odległej przyszłości, włodarze 18 wielkich miast z całego świata spotkali się w Londynie, aby zawiązać współpracę na rzecz ochrony klimatu. Zaledwie rok później grupa nosząca nazwę C20 w porozumieniu z Inicjatywą Klimatyczną Clintonów podjęła decyzję o zwiększeniu liczby członków do 40.

Artykuł został opublikowany w 9/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jakub Wozinski
 41
Czytaj także