Senat zdecydował ws. pobytu Ukraińców w Polsce. Cztery głosy przeciw

Senat zdecydował ws. pobytu Ukraińców w Polsce. Cztery głosy przeciw

Dodano: 
Flagi Polski i Ukrainy
Flagi Polski i Ukrainy Źródło:PAP / Adam Warżawa
Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która zakłada przedłużenie możliwości legalnego pobytu Ukraińców na terytorium Polski do 30 września 2025 r.

Za nowelizacją głosowało 87 senatorów, czterech było przeciw, jeden się wstrzymał.

Projekt dotyczy przedłużenia do dnia 30 września 2025 r. okresu, w którym pobyt na terytorium RP obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie, jest uznawany za legalny oraz związanego z tym dostępu do świadczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Obecnie okres, w którym pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny kończy się z dniem 30 czerwca 2024 r.

Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie możliwości zmiany statusu pobytowego obywateli Ukrainy z ochrony tymczasowej obecnie na pobyt tymczasowy (pobyt tymczasowy ma być przyznawany na trzy lata) oraz wprowadza obowiązek szkolny dla dzieci ukraińskich od roku 2024/2025.

twitter

Jakie warunki muszą spełnić Ukraińcy?

Warunkiem ubiegania się o zmianę statusu pobytowego jest m.in. posiadanie aktywnego numeru PESEL UKR na 4 marca 2024 r., aktywność PESEL-u UKR, by nie dochodziło do nadużyć, weryfikację aktywnego dokumentu podróży.

Wszystkie wnioski będą sprawdzane przez Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policję.

Nowela zakłada, że obywatele Ukrainy będą mieli obowiązek złożenia wniosku o PESEL UKR niezwłocznie po przybyciu do Polski (dotychczas 30 dni). Zobowiązuje też obywateli Ukrainy do aktualizacji danych PESEL UKR i potwierdzenia ich pobytu w Polsce w dowolnym organie gminy.

Obecnie PESEL UKR posiada w Polsce 952 tys. osób.

800 plus nie dla wszystkich Ukraińców. Będzie warunek

Projekt zakłada także: ujednolicenie systemu wsparcia (odejście od możliwości goszczenia obywateli Ukrainy w mieszkaniach prywatnych od 1 lipca br.); uszczelnienie systemu zakwaterowania zbiorowego – nałożenie na wszystkie ośrodki, w których zakwaterowani są Ukraińcy podpisywania umów z wojewodami; zniesienie świadczenia dla Ukraińców w wysokości 300 zł; wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci ukraińskich od 1 września br. oraz uzależnienie świadczeń rodzinnych dla dzieci 800 plus i innych świadczeń rodzinnych od obowiązku szkolnego dzieci ukraińskich od 2025 r.

Czytaj też:
Ilu mężczyzn z Ukrainy przebywa w krajach UE? Eurostat podał liczbę

Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
Czytaj także