Prezydent przyjął ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent przyjął ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Dodano: 
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny Źródło:PAP / Bartłomiej Zborowski
Nowo wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Sych złożył ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.

Wojciech Sych urodził się w 1963 roku w Gnieźnie. Bezpośrednio po maturze rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w roku 1987, uzyskując tytuł magistra prawa. Od 30 listopada 1991 roku pracował jako prokurator. W 1995 roku został powołany na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Pracował w Sądzie Rejonowym w Poznaniu i w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, zaś po powołaniu 8 maja 2001 roku na stanowisko sędziego sądu okręgowego, aż do października 2018 r., pracował w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W ramach delegacji, w okresie od listopada 2013 r., do lutego 2016 r., orzekał w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, a w okresie od września do listopada 2017 r., w Sądzie Najwyższym. Postanowieniem prezydenta został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

Wojciech Sych napisał pracę doktorską w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i w roku 2005 uzyskał stopień naukowy doktora prawa. Jest autorem lub współautorem monografii, podręcznika, artykułów i glos z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego oraz prawa karnego wykonawczego. W kwietniu 2019 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: prezydent.pl
Czytaj także