Nie żyje Kornel Morawiecki. Miał 78 lat

Nie żyje Kornel Morawiecki. Miał 78 lat

Dodano: 
Kornel Morawiecki
Kornel Morawiecki / Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Nie żyje Kornel Morawiecki, marszałek senior, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego. Miał 78 lat. Informację o śmierci jako pierwszy podał dziennikarz "Super Expressu" Marcin Torz. Potwierdził ją również rzecznik rządu. Kornel Morawiecki od miesięcy zmagał się z rakiem trzustki.

Informację potwierdził już rzecznik rządu Piotr Muller.

twitter

Kornel Morawiecki urodził się w 1941 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1970 roku uzyskał stopień naukowy doktora. Od 1973 roku do połowy 2009 roku pracował w Instytucie Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Jednak Kornel Morawiecki od najmłodszych lat angażował się w działalność polityczną. W czasach PRL był znanym działaczem opozycji antykomunistycznej, założycielem niepodległościowej organizacji Solidarność Walcząca.

Strajki studenckie

W 1968 roku Kornel Morawiecki uczestniczył w strajkach studenckich. Po ich stłumieniu kolportował ulotki potępiające ówczesne władze komunistyczne za represje wobec protestujących. Protestował też przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w sierpniu 1968 roku, a następnie przeciwko stłumieniu przez władze protestów robotniczych w grudniu 1970 r.

W sierpniu 1980 r. włączył się w organizowanie strajków we Wrocławiu. Wziął też udział w organizowaniu regionalnych struktur "Solidarności". Był też delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i jednym z inicjatorów przyjęcia przez zjazd "Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej".

Solidarność Walcząca

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku uniknął internowania, gdyż przewoził wieczorem sprzęt poligraficzny. Kornel Morawiecki zajął się także wydawaniem prasy i wydawnictw Regionalnego Komitetu Strajkowego „Solidarność” we Wrocławiu, był upoważniony przez przewodniczącego regionu Władysława Frasyniuka do wydawania i podpisywania oświadczeń w imieniu RKS.

Na przełomie maja i czerwca 1982 roku założył organizację Solidarność Walcząca, która odrzucała ugodę z urzędującą władzą i reformowanie systemu. 9 listopada 1987 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy SB. Przetransportowano go do Warszawy i osadzono w areszcie na Rakowieckiej, gdzie przetrzymywany był w całkowitej izolacji. Ostatecznie Jan Olszewski namówił go do wyjazdu do Włoch. Morawiecki opuścił kraj 30 kwietnia 1988 roku, ale już po trzech dniach, podczas próby powrotu, został deportowany z lotniska w Warszawie do Wiednia. Udało mu się powrócić konspiracyjnie do Polski pod koniec sierpnia 1988 roku. Ujawnił się dopiero w czerwcu 1990 roku.

Kornel Morawiecki w III RP

Kornel Morawiecki był przeciwny porozumieniu zawartemu przy Okrągłym Stole. Po 1990 roku stanął na czele Partii Wolności, krytycznie nastawionej do rzeczywistości III RP. W 1993 roku jego partia weszła w skład Ruchu dla Rzeczypospolitej, później działał w Ruchu Odbudowy Polski i zasiadał we władzach tej partii. W 1997 roku z ramienia ROP oraz w 2007 jako bezpartyjny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości kandydował do Senatu.

6 stycznia 2010 roku Kornel Morawiecki ogłosił start w wyborach prezydenckich. Poparcia kandydatowi udzieliła też KPN-OP, której lider Adam Słomka został szefem sztabu wyborczego kandydata. W wyborach zajął 10. miejsce, otrzymując 21 596 głosów (0,13 proc). W 2015 roku uzyskał mandat poselski, otrzymując 26 101 głosów. Prezydent Andrzej Duda wyznaczył go następnie na marszałka seniora Sejmu VIII kadencji. 18 maja założył koło poselskie Wolni i Solidarni, którego został przewodniczącym. W 2019 roku został ogłoszony kandydatem PiS do Senatu w okręgu nr 59.

27 września, w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej, został przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczony Orderem Orła Białego.

Źródło: Super Express, tvp.info
Czytaj także