KrajOrdo Iuris: Organizatorzy Marszu Niepodległości przestrzegali prawa

Ordo Iuris: Organizatorzy Marszu Niepodległości przestrzegali prawa

Marsz Niepodległości - PAP
Marsz Niepodległości - PAP / Źródło: PAP / Marcin Obara
Dodano 4
Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris po raz drugi objęli monitoringiem prawnym warszawski Marsz Niepodległości. Podobnie jak w roku ubiegłym, potwierdzono, że organizatorzy zgromadzenia postępowali zgodnie z prawem. Do wątpliwej z punktu widzenia prawnego sytuacji doszło za to przed manifestacją, kiedy władze Warszawy odmówiły posłowi Robertowi Winnickiemu możliwości dołączenia do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Instytut opublikował sprawozdanie z monitoringu Marszu Niepodległości.

Na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, Instytut Ordo Iuris wskazał pięć osób, które uczestniczyły w manifestacji w charakterze obserwatorów. Organizator zgromadzenia zagwarantował im dostęp do spotkań poprzedzających zgromadzenie oraz umożliwił prowadzenie szerokiego monitoringu na wszystkich szczeblach organizacyjnych wydarzenia.

Przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości Urząd Miasta Stołecznego Warszawy podjął decyzję wątpliwą z punktu widzenia obowiązującego prawa. Urzędnicy odmówili posłowi Robertowi Winnickiemu i jego prawnikowi możliwości wstępu do Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie podejmowane były ważne decyzje dotyczące przebiegu zgromadzenia. Taki przywilej przysługiwał politykowi na mocy Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 9 maja 1996 r. W Centrum dominowały za to osoby o profilu ideowym przeciwnym wobec organizatorów Marszu.

Prawnicy Ordo Iuris nie stwierdzili jakichkolwiek sprzecznych z prawem działań organizatora. Obserwatorzy wskazali też na prawidłową współpracę Straży Marszu Niepodległości z Policją, dzięki czemu manifestacja odbyła się w sposób pokojowy. Organizator sprawnie reagował na sporadyczne zdarzenia mogące naruszać prawo, np. używanie środków pirotechnicznych. Tego typu incydenty nie miały wpływu na pokojowy przebieg zgromadzenia. Nie odnotowano też w związku z nimi żadnych szkód.

Podczas Marszu dominowała symbolika narodowa (głównie biało-czerwone flagi). Uczestnicy zgromadzenia eksponowali też znaki organizacji społecznych oraz symbole patriotyczne i religijne. Prezentowane były również transparenty o podobnej treści. Do tej tematyki odnosiły się także hasła skandowane przez osoby biorące udział w Marszu. Intonowano, ponadto, pieśni patriotyczne, religijne i modlitwy. Pojawiały się też symbole narodowe innych państw, m.in. Węgier.

Obserwatorzy Ordo Iuris w raporcie uwzględnili także zachowania o charakterze prowokacyjnym, które wymierzone były w stosunku do osób uczestniczących w legalnym zgromadzeniu. Doszło np. do wywieszenia na jednym z budynków przy trasie Marszu polskiej flagi z symbolami m.in. katolicyzmu, prawosławia, judaizmu, islamu i ruchu LGBT. Takie zachowanie mogło naruszać art. 137 ust. 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym publiczne znieważenie flagi państwowej karane jest grzywną lub pozbawieniem wolności. Flagę Rzeczypospolitej Polskiej chroni także art. 28 ust. 4 Konstytucji RP.

- Po raz drugi Instytut Ordo Iuris, na prośbę Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, zapewnił w trakcie Marszu obecność swoich przedstawicieli. Występując w charakterze obserwatorów, sporządzili oni raporty z zaobserwowanych zdarzeń w trakcie przebiegu zgromadzenia. Wnioski z raportu wyraźnie pokazują, że zarzuty pod adresem organizatorów cyklicznie odbywającego się Marszu są raczej motywowane polityczną niechęcią, niż prawdziwym przebiegiem zgromadzenia. Niepokojące wydaje się ograniczanie ze strony przedstawicieli warszawskiego ratusza możliwości obserwowania działań i decyzji podejmowanych w ramach Centrum Zarządzania Kryzysowego - wskazuje adw. dr Bartosz Lewandowski - Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Czytaj także:
Stołeczny Ratusz zawiadamia prokuraturę ws. Marszu Niepodległości

Czytaj także:
Rodzący się faszyzm we Wrocławiu? Jachira znowu zaskakuje

/ Źródło: Ordo Iuris

Czytaj także

 4
 • Logik IP
  Umieszczenie na fladze symboli katolicyzmu jest jej znieważeniem? Oj, odważne te ordynarne wsiury, ePiSdiaskopu się nie boją (bo że Boga - to wiadomo)....
  Dodaj odpowiedź 1 2
    Odpowiedzi: 0
  • carmazynowy naftalyn IP
   … pis schodzi na psy ...adrian do budy … a nie na prezydenta … prezes ma kota … w butach a tam sowiecke onuce na czosnku …. typ 447...
   Dodaj odpowiedź 4 5
     Odpowiedzi: 0
   • Trzaskowski ponad prawem IP
    Czyli prawo złamał Trzaskowski, ale tak znany lewicowiec jest chronionych przez swoich, więc nikt mu nic nie zrobi.
    Dodaj odpowiedź 105 3
      Odpowiedzi: 0
    • klioes vel pislamista IP
     MagiSRAt w akcji
     (inwokacja epopei antyfaszystowskiej)

     1.
     POsłanka JaŹdzira bardzo zachęcała,
     By „jak we Wrocławiu, walczyć w Polsce wszędzie
     Z faszyzmem”. E. Gabor na rozkaz czekała...
     Była podporucznik Milicji nie będzie
     Po takiej zachęcie dni dziesięć zwlekała;
     Już praca sztabowa aż wrze w jej urzędzie!
     Dzień dziewiąty wybił... Laicka nowenna,
     Gdy zawiera donos, jest święcie bezcenna!
     2.
     MagiSRAt Stołeczny... (Nazwa z „magistratu”
     Wywodzi się. W lecie została zmieniona
     Pod awarii znanej całemu już światu.)
     MagiSRAt stołeczny wypatrzył znamiona...
     (Nie, nie chodzi o to, co Rabiej no... ma tu...
     Bo na tę chorobę szybko się nie kona.)
     MagiSRAt stołeczny, czyli Ratusz-Czajka,
     Ma dowody zbrodni, co nie brzmią, jak bajka:
     3.
     Wzywano na Marszu tym do nienawiści! – 
     Stany Zjednoczone złem nazwano oraz
     Krzyczano, że zamiast liści, komuniści
     Zawisną... I ogień („banda Ognia”!!!) coraz,
     Jak dym z flar, się szerzył ... (Już „się” nie oczyści
     Powietrze, jak Wisła... IQ vel iloraz
     Milicjantki działa: na przyszłość gazować
     Tłum trzeba! Powietrze... gazem ozonować!!!)
     4.
     Taki jest początek mojego eposu
     O walce z faszyzmem, co biało-czerwone
     Szmaty wznosi w górę... Nie chce jeść bigosu!
     (Bigos na paradach mu zaprzyjaźnione
     Ze Sorosem grupy dają z jego trzosu.)
     Niepojęte sprawy to, nieodgadnione
     Dla podporucznicy... Lecz magiSRAt w akcji
     Rozpracuje wroga, da odpór reakcji!
     Dodaj odpowiedź 94 3
       Odpowiedzi: 0

     Czytaj także