Kraj"To całkowita ignorancja". Gorąco podczas obrad sejmowych komisji

"To całkowita ignorancja". Gorąco podczas obrad sejmowych komisji

Poseł PiS Przemysław Czarnek
Poseł PiS Przemysław Czarnek / Źródło: PAP / Wojciech Okluśnik
Dodano 53
Połączone komisje ustawodawcza oraz sprawiedliwości i praw człowieka rozpatrywały dziś sprawozdanie z działalności Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku. Dyskusji nie było.

Wniosek przewodniczącego Marka Asta o tym, żeby nie było dyskusji, został przyjęty głosami 23 posłów, przeciw niemu było 21 osób. Posłem sprawozdawcą został Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości.

Na posiedzeniu nie pojawiła się prezes TK Julia Przyłębska. Biuro prasowe TK przekazało wcześniej, że Przyłębska "wypełniła ustawowy obowiązek", przedkładając Sejmowi w grudniu 2019 r. informację dotyczącą działalności Trybunału w 2018 r., również w formie elektronicznej. Dodano przy tym, że nad informacją nie przeprowadza się głosowania.

Posiedzenie połączonych komisji nie należało do spokojnych. Nie zabrakło mocnych słów pod adresem prezes TK. – To całkowita ignorancja sędzi Przyłębskiej wobec Sejmu, a w szczególności wobec tej komisji. Nie pamiętam sytuacji, żeby jakiś organ państwowy zignorował parlament. Te puste krzesło to symbol ucieczki od odpowiedzialności prezes Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził poseł KO Mirosław Szczerba.

Z kolei Katarzyna Piekarska, jego partyjna koleżanka, powiedziała: – Przygotowałam się do komisji, chciałam zadać pytania pani prezes TK. Zostaliśmy zignorowani jako parlamentarzyści. Jest mi po ludzku bardzo przykro, że prezes Przyłębska ma czas na spotkania z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, a nie ma go na spotkanie z komisją.

– Ze strony opozycji nadal słyszymy inwektywy w stylu: nie mamy prezesa TK, nie ma wiceprezesa TK, nie mamy TK. To właśnie ze strony waszych bojówek, jakim jest KOD, wylewa się fala hejtu na prezes Przyłębską. Wszyscy widzieliśmy, co ten Komitet robił w Pucku – mówiła posłanka PiS Anna Milczanowska, broniąć Trybunału i jego prezesa.

Sprawozdaniem z działalności Trybunału Konsytutcyjnego Sejm zajmie się na rozpoczynającym się w środę 3-dniowym posiedzeniu.

Czytaj także:
Nawacki w tarapatach. Sędziowie złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
Czytaj także:
"Trybunał praktycznie zlikwidowany". Byli sędziowie TK wydali oświadczenie

/ Źródło: Sejm / wp.pl
/ zdą

Czytaj także

 53
 • Obserwator IP
  Ci co tak wierzą w UE to może się przenieś do uni oni lubią zdr.....w ale z daleka oni lubią takich których można wykorzystać a potem wyeliminowac
  Dodaj odpowiedź 6 2
    Odpowiedzi: 0
  • polire IP
   Zadziwiające jak prawnicy nie znają przepisów prawa i tak wystawiają się na pośmiewisko.
   Dodaj odpowiedź 15 1
     Odpowiedzi: 0
   • Lemon IP
    Pisowska zaraza małcha łapkami i kwiczy ,bo hihihihihizbliżają się straszne kary i prawnicy nie nauczyli , to Unia was nauczy .i chyba wczoraj , cłyszeliście debatę w Unii , co? I pięknie się wypowiadają ludzie całej Europy na pisiorków ,że aż miło było posłuchać i te warczenie pisiorków nic nie dało i wiedzą , co mają zrobić i suuuuuuuuper i pis ,paszoł won
    Dodaj odpowiedź 16 28
      Odpowiedzi: 0
    • Fenio IP
     Daliście pozwolenie tej drugiej kaście na łamanie praw i konstytucji ,to teraz dopuero sami się przekonacie ,co to znaczy
     Dodaj odpowiedź 7 9
       Odpowiedzi: 0
     • #wyPAD sp. z o.o. święcimy kręcone liczniki IP
      Twój wypad za miasto pośle Czarnku będzie dwa razy krótszy dzięki naszemu
      wieloletniemu bogatemu doświadczeniu w legalizacji fałszywych dokumentów i oświadczeń .

      Sygn. akt K 34/ 15
      POSTANOWIENIE
      Trybunał Konstytucyjny w składzie:

      Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r .

      zobowiązanie uczestnika postępowania - Sejmu RP do
      powstrzymania się od wszelkich działań zmierzających do wyboru sędziów Trybunału
      Konstytucyjnego, do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku grupy posłów

      UCHWAŁA
      SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
      z dnia 2 grudnia 2015 r.
      w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
      Art. 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji
      Rzeczypospolitej oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale
      Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 i 1928), wybiera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Julię Annę Przyłębską.

      Art. 2. Kadencja nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się z dniem 9 grudnia 2015 r.
      MARSZAŁEK SEJMU
      Marek Kuchciński

      Warszawa, dnia 20 listopada 2015 r.
      Poz. 1928
      USTAWA z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

      Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) wprowadza się następujące zmiany:

      3) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
      „2. Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału składa się do Marszałka Sejmu 30 dni przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału.”;
      5) uchyla się art. 136 i art. 137;
      6) po art. 137 dodaje się art. 137a w brzmieniu:
      „Art. 137a. W przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku 2015, termin na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.”.
      Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1928
      Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
      Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

      Dz.U. 2015 poz. 1928

      Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
      Tekst aktu: Tekst ogloszony: Tekst ujednolicony:
      Status aktu prawnego: uchylony
      Data ogloszenia: 2015-11-20
      Data wydania: 2015-11-19
      Data wejscia w zycie: 2015-12-05
      Data obowiazywania: 2015-12-05
      Organ wydajacy: SEJM

      Druk nr 56
      Warszawa, 1 grudnia 2015 r.
      SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja

      4. Julia Anna Przyłębska z d. Żmudzińska – urodziła się 16 listopada
      1959 roku w Bydgoszczy.
      Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego
      Prawo i Sprawiedliwość .
      Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Marek Ast.

      DZIENNIK USTAW
      RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
      Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r.
      Art. 19. 1. Prawo zgłaszania kandydata na sędziego Trybunału przysługuje Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 posłów.
      2. Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału składa się do Marszałka Sejmu nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału.
      3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału przed upływem kadencji, termin na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, wynosi 21 dni.
      Art. 137. W przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku 2015, termin na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
      Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

      Konstytucja
      Art. 7 "Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”

      poseł PIS Tomasz Rzymkowski dla doRzeczy

      Ta uchwała nigdy nie powinna była zapaść, ponieważ Trybunał Konstytucyjny 30 listpada 2015 poinformował Sejm i  opinię publiczną o tym, że zawisła sprawa w związku ze sporem kompetencyjnym.
      Dodaj odpowiedź 10 8
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także