Samorządy stracą środki UE? KE reaguje na "strefy wolne od LGBT"

Samorządy stracą środki UE? KE reaguje na "strefy wolne od LGBT"

Dodano: 147
KE
KE / Źródło: Flickr / Andrew Gustar/(CC BY-ND 2.0)
Komisja Europejska skierowała list do marszałków czterech województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego i podkarpackiego. To właśnie te samorządy przyjęły uchwały ustanawiające tzw. strefy wolne od LGBT.

KE zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach otrzymywała skargi dotyczące "przyjęcia przez niektóre lokalne władze dyskryminujących deklaracji, stanowisk i rezolucji skierowanych przeciwko osobom LGBT". W tym kontekście KE przypomina, że działania wspierane przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne muszą być zgodne z unijnym prawem, w tym z art. 2 Traktatu o UE, który nakazuje poszanowanie mniejszości. Komisja wskazuje także na Kartę Praw Podstawowych.

W liście podkreślono, że przyjęcie uchwał podważa zdolność regionalnych instytucji do kierowania się zasadą niedyskryminacji podczas wdrażania programów wspieranych przez unijne pieniądze.

KE przypomina, że ma prawo podejmować odpowiednie kroki by przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na "płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną" podczas przyznawania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

W grudniu 2019 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję dot. "stref wolnych od LGBT". Europosłowie wezwali wtedy KE do potępienia wszelkich publicznych aktów dyskryminacji osób LGBT+. Zażądali też przypominania krajom członkowskim, że fundusze unijne nie mogą być wykorzystywane do celów dyskryminacyjnych.

Czytaj też:
Ustawa ws. wyborów przyjęta. Sejm zaakceptował część poprawek Senatu
Czytaj też:
Dramat w USA. Szczera wypowiedź niemieckiego ministra

Źródło: Gazeta.pl / oko.press
 147
Czytaj także