Nowy projekt resortu sprawiedliwości. Dotyczy dzieci

Nowy projekt resortu sprawiedliwości. Dotyczy dzieci

Dodano: 22
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski / Źródło: PAP / Wojciech Olkuśnik
Szkolenia dla sędziów, ochrona intymności pokrzywdzonych i bezpłatna pomoc prawnika – to część zmian w prawie zapowiedzianych przez wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.

Resort przygotował nowelizację przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych. Zmiany mają wprowadzić prekursorskie rozwiązania dla dobra dzieci.

– Projekt realizuje postulaty środowisk walczących o prawa osób najsłabszych, zwłaszcza dzieci. Myślę, że podobnie jak w przypadku ustawy antyprzemocowej, również te propozycje spotkają się z dobrym przyjęciem i zostaną jednogłośnie przegłosowane przez parlament – powiedział na środowej konferencji prasowej Romanowski, który nadzoruje prace nad projektem.

MS: Prawo przyjazne dzieciom

Nowe rozwiązania zagwarantują dzieciom i ich opiekunom dostęp do profesjonalnego wsparcia z urzędu (adwokata albo radcy prawnego) – bez względu na sytuację materialną. Z kolei sędziowie zostaną poddani specjalnym szkoleniom z zagadnień psychologii i przyjaznych sposobów przesłuchiwania najmłodszych.

Całość postępowania w sprawach związanych z przemocą seksualną będzie prowadzona z wyłączeniem jawności. Dotąd zależało to od decyzji sądu. Jedynym wyjątkiem będzie sytuacja, gdy tej jawności zażąda sam pokrzywdzony.

"Ważną zmianą jest również wprowadzenie generalnej zasady zakazu zadawania pokrzywdzonym intymnych pytań na tematy związane z seksualnością, co zawsze wiązało się z dodatkowym stresem" – czytamy w komunikacie resortu.

Według propozycji MS, szczególne traktowanie osób pokrzywdzonych i świadków najcięższych przestępstw może być stosowane aż do ukończenia przez nich 18. roku życia. Dotychczas było to 15 lat.

Zawiadomienie przyjdzie samo

Dzięki nowym przepisom osoba pokrzywdzona, pragnąca dowiedzieć się o wyjściu dawnego oprawcy z więzienia, otrzyma takie zawiadomienie z urzędu – razem z informacją na temat możliwości uzyskania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości.

Ministerstwo tłumaczy, że przygotowane zmiany w prawie to realizacja wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. Dostosowują również polskie przepisy do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej.

Czytaj też:
Kowalski: Tu nie chodzi o personalia. Walczymy o suwerenność

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
+
 22
Czytaj także