Dr Zych: Collegium Intermarium przełamuje kryzys życia akademickiego

Dr Zych: Collegium Intermarium przełamuje kryzys życia akademickiego

Dodano: 6
Tymoteusz Zych (Ordo Iuris)
Tymoteusz Zych (Ordo Iuris) / Źródło: Krystian Maj/Forum
– Chcemy, żeby Collegium Intermarium kształciło przyszłe elity naszego kraju na ludzi samodzielnie myślących. Kadrę współtworzą wybitni prawnicy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Brazylii, Węgier czy Słowacji. To są mocne argumenty za tym, żeby zainteresować się naszą ofertą – mówi w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl dr Tymoteusz Zych, rektor Collegium Intermarium.

Czym Collegium Intermarium wyróżnia się spośród pozostałych uczelni dostępnych w Polsce?

dr Tymoteusz Zych: To uczelnia, która przełamuje kryzys życia akademickiego, z którym mierzy się Polska i Europa. Rozpoczynamy nasz pierwszy rok akademicki w oparciu o inne zasady, niż obowiązujące dotychczas na uniwersytetach. Wychodzimy z założenia, że poziom kształcenia musi znacząco się odróżniać od tego, który spotykamy na typowych polskich uczelniach. Będziemy prowadzić zajęcia z retoryki, erystyki, a także wyznaczać poszczególnym studentom indywidualnych tutorów. Odrzucamy anonimowość i sztampowość.

Chcemy, żeby Collegium Intermarium kształciło przyszłe elity naszego kraju na ludzi samodzielnie myślących. Kadrę współtworzą wybitni prawnicy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Brazylii, Węgier czy Słowacji. To są mocne argumenty za tym, żeby zainteresować się naszą ofertą. W tej chwili nadal jest prowadzona rekrutacja na wiele kierunków, w tym studia podyplomowe dotyczące praw człowieka, edukacji klasycznej i zarządzania organizacjami pozarządowymi. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie collegiumintermarium.org.

Również inauguracja roku akademickiego była obchodzona bardzo uroczyście.

To wydarzenie powinno być interesujące dla wielu osób, ponieważ konferencja przyciągnęła świetnych międzynarodowych prelegentów, m.in. autora jednego z największych bestsellerów wydanych w ostatnich latach w USA, Sohraba Ahmariego, z pochodzenia Persa, myśliciela prawniczego z Harvardu Adriana Vermuele, który stanowi intelektualne zaplecze amerykańskiego Sądu Najwyższego, Marion Marechal Le Pen, w przeszłości najmłodszą posłankę w historii francuskiego Zgromadzenia Narodowego, a dzisiaj szefową partnerskiej Szkoły Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych w Lyonie, a także innych doskonałych prelegentów, m.in. współtwórcę polskiej konstytucji marszałka Józefa Zycha – zbieżność nazwisk przypadkowa (śmiech). To pokazuje, że w Collegium Intermarium staramy się znaleźć mianownik ludzi myślących podobnie i wyznających wspólne wartości. Poprzez to wydarzenie chcemy skupić ludzi, którzy debatują o kwestii fundamentalnej zarówno dla konserwatystów, liberałów, jak i wszystkich ludzi otwarcie myślących. Chodzi o walkę z cenzurą w wymiarze akademickim i społecznym, która uniemożliwia dyskusję na najpoważniejsze tematy.

Czy planują Państwo rezygnację ze stacjonarnego nauczania w kolejnych miesiącach?

Z całą pewnością będziemy się starali, żeby całe studia magisterskie były prowadzone w formie stacjonarnej tak długo, jak będą na to pozwalały obowiązujące przepisy. Na pewno nie będziemy zamykać uczelni w sytuacji, kiedy będzie możliwość bezpośredniego prowadzenia zajęć. Z kolei, jeżeli chodzi o programy dla ludzi dorosłych, szczególnie międzynarodowe, będą prowadzone głównie w formie zdalnej ze względu na wygodę osób, które w nich uczestniczą.

Źródło: DoRzeczy.pl
 6
Czytaj także