Ujawniono treść szyfrogramu z 1992 r. Co rząd Olszewskiego napisał do Wałęsy?

Ujawniono treść szyfrogramu z 1992 r. Co rząd Olszewskiego napisał do Wałęsy?

Dodano: 15
Jan Olszewski, b. premier
Jan Olszewski, b. premier Źródło: PAP / Paweł Kula
Na łamach "Gazety Polskiej" dr hab. Sławomir Cenckiewicz ujawnił treść odnalezionego w archiwum MSZ i odtajnionego dokumentu z 21 maja 1992 r.

Jak czytamy, szyfrogram dotyczy projektu traktatu między RP a Federacją Rosyjską przedstawionego przez ówczesnego MSZ, Krzysztofa Skubiszewskiego. Chodziło przede wszystkim o "uregulowania majątkowych, finansowych i innych spraw związanych z wycofaniem wojsk Federacji Rosyjskiej z terytorium Polski" oraz "sprzedaż mienia ruchomego wojsk FR".

Szyfrogram ten zostałpodpisanego przez ówczesnego premiera Jana Olszewskiego i skierowanego do przebywającego w Moskwie ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy.

"Rada Ministrów, po dyskusji: 1/ zdecydowała o potrzebie wynegocjowania ze Stroną rosyjską wspólnego oświadczenia w sprawie potwierdzenia potrzeby przezwyciężenia tragicznego dziedzictwa historycznego narodów polskiego i rosyjskiego, wiążącego się z moralną odpowiedzialnością za zbrodnie stalinowskie popełnione przez siły totalitarne byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, upoważniając Prezydium Rządu do opracowania, w trybie pilnym, treści tego dokumentu; w przypadku braku możliwości negocjowania oświadczenia dwustronnego – Rada Ministrów opowiedziała się za przedłożeniem Stronie rosyjskiej oświadczenia jednostronnego" – wskazano.

Uregulowanie relacji z Rosją

Dalej, w drugim punkcie szyfrogramu, rząd informował Lecha Wałęsę, że gabinet Olszewskiego nie zgadza się na zapisy głoszące, by w miejscach, które opuszcza rosyjska armia, tworzono spółki, które kontrolowane byłyby przez Rosję.

Oto drugi fragment dokumentu: "Akceptując wielokrotnie deklarowane stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o konieczności jednoczesnego podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy i Układu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską w sprawie wycofania wojsk Federacji Rosyjskiej z terytorium Polska, uznała za konieczne skreślenie art. 7 w projekcie Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uregulowaniu majątkowych, finansowych i innych spraw związanych z wycofaniem wojsk Federacji Rosyjskiej ze Stroną rosyjską porozumienia w tej kwestii – Rada Ministrów opowiedziała się za nie podpisywaniem tego dokumentu".

twitterCzytaj też:
"Kryterium uliczne". Wałęsa straszy wojną domową

Źródło: Gazeta Polska
Czytaj także