Ogłoszono nominacje do Nagrody Identitas

Ogłoszono nominacje do Nagrody Identitas

Dodano: 
Nagroda Identitas
Nagroda Identitas Źródło: identitas.pl
Jury Nagrody Identitas ogłosiło nominacje do jej tegorocznej edycji.

Nominowano:

– Marka Cichockiego, za “Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii”, wyd. Teologia Polityczna,
– Wiesława Helaka, za “Nad Zbruczem”, wyd. Arcana - Dawida Junga, za “Glosy”, wyd. Gnieźnieńska Konfraternia Teatralna,
– Ewę Polak – Pałkiewicz, za “Czego chcą od nas biedni Niemcy”, wyd. Oficyna Wydawnicza Volumen,
– Monikę Śliwińską, za “Wyspiański. Dopóki starczy życia”, wyd. Iskry.

Marek A. Cichocki w książce „Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii” niezwykle erudycyjnie, ciekawie, a jednocześnie stosunkowo lekko podał sześć esejów o polskiej tożsamości. Esejów o kwestiach i zjawiskach kluczowych, bo dotyczących korzeni polskiej wspólnoty, jej sensu i miejsca w Europie, jej nierozerwalnego związku z kulturą Południa.

„Nad Zbruczem” Wiesława Helaka to nie tylko pożegnanie ze światem ziemiaństwa. Ta napisana krystalicznie pięknym językiem powieść zdaje się wpisywać się w klimat innych polskich książek, gdzie rzeki są kotwicą, a nawet symbolem, jak „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej czy „Nadberezyńcy” F. Czarnyszewicza. Pomimo dojmującej tęsknoty za bezpowrotnie utraconym światem, trafia ona do naszego “dziś”.

“Glosy” Dawida Junga to poezja dedykowana Gnieznu, intymny zapis związku poety z miejscem, ludźmi, krajobrazem. Miasto nie jest jednak przychylne poetom, artystom i tym, którzy, chcą pielęgnować pamięć... Czy jest pocieszenie?

Wbrew tytułowi, w „Czego chcą od nas biedni Niemcy” Ewy Polak-Pałkiewicz, nasi zachodni sąsiedzi są tu raczej kontrapunktem wobec napisanej bogatą polszczyzną obrony polskiej tożsamości i jej bogactw. To też niewątpliwie rzecz dla ceniących piękny język i potoczystą narrację.

Monika Śliwińska w “Wyspiański. Dopóki starczy życia”, z listów, pamiętników i wspomnień złożyła wspaniałą biografię – wielkiego artysty, męża, ojca, przyjaciela... Autorka dokonała gigantycznej pracy, wydobyła i usystematyzowała mnóstwo dokumentów, a tymczasem jej proza ma zachwycający walor: czytelnik nie może się doczekać “co będzie na następnej stronie”. Książka ta bez wątpienia także przyczyni się do oderwania postaci Wyspiańskiego od kategorii „zamierzchłej historii”, w jakiej widzą go niektóre narracje.

Jury przyzna jednej z powyższych książek Nagrodę Identitas za rok 2018 w dniu 7 marca br.

Ponadto, w związku z upływem piątego roku działania Nagrody Identitas nastąpiły przewidziane regulaminem zmiany w składzie Jury Nagrody. Przewodniczący do 2018 roku Jury Paweł Lisicki przekazał kierownictwo nad kapitułą dotychczasowej jej członkini, Renacie Chołuj.

Tegoroczne zgłoszenia do Nagrody oceniło Jury w następującym składzie: Renata Chołuj (przewodnicząca), Maciej Urbanowski, Krzysztof Masłoń i Paweł Lisicki.

Renata Chołuj zajmowała się promocją czytelnictwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracowała także w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Przez ostatnie lata promowała kulturę i język polski w Holandii i Wielkiej Brytanii. Wydała satyryczną książkę „Geriavity. Powieść w 49 kapsułkach” oraz powieść „Stan podgorączkowy”. W latach 2014-2017 była dyrektorem literackim Fundacji Identitas, a od 2016 roku członkiem Jury.

Maciej Urbanowski to ceniony krytyk i historyk literatury polskiej, kierownik Katedry Krytyki Współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor licznych publikacji w "Arcanach", "Dekadzie Literackiej", "Europie", "Pamiętniku Literackim", "Rzeczpospolitej", "Ruchu Literackim", "Tekstach Drugich" czy "44/Czterdzieści i Cztery".

Krzysztof Masłoń jest jednym z najbardziej znanych współczesnych krytyków literackich w Polsce. Przez wiele lat współpracował z „Rzeczpospolitą” i Magazynem Literackim „Książki”, a od 2012 również z tygodnikiem „Do Rzeczy”. Krzysztof Masłoń jest także pisarzem, publicystą i jurorem Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus” oraz Nagrody Literackiej M.St. Warszawy.

Paweł Lisicki jest publicystą, pisarzem, tłumaczem literackim i redaktorem naczelnym tygodnika opinii „Do Rzeczy”, wcześniej zaś tygodnika „Uważam Rze” i dziennika “Rzeczpospolita”. W latach 2014-2018 przewodniczył Jury Nagrody Identitas.

Począwszy od roku 2014 Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie najlepszej polskiej książce poprzedniego roku (regulamin dostępny jest na www.identitas.pl).

Wśród dotychczasowych laureatów i nominowanych do Nagrody Identitas znaleźli się między innymi Marta Kwaśnicka, Beata Halicka, Jarosław Marek Rymkiewicz, Maciej Pieprzyca, Jan Polkowski, Ryszard Kaczmarek, Krzysztof Koehler, Bogdan Podgórski, Paweł Rojek, Anna Janko, Agnieszka Kołakowska, Natalia Jarska, Stanisław Waltoś, Kazimierz Orłoś, Mariusz Urbanek i Przemysław Dakowicz.

Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę główną w dziedzinie piśmiennictwa humanistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem literatury pięknej, prozy, literatury faktu i piśmiennictwa historycznego, a także do trzech nagród specjalnych.

Darczyńcą tegorocznej Nagrody Identitas jest Fundacja PZU. Patronami medialnymi Nagrody są Polskie Radio i tygodnik Do Rzeczy. Więcej na www.identitas.pl

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także