• Krzysztof MasłońAutor:Krzysztof Masłoń

Mondo cane

Dodano: 
Biblioteka, zdjęcie ilustracyjne
Biblioteka, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash
Moja półka II Dlaczego to, co złe, wstrętne i głupie, na dodatek jest jeszcze tak brzydkie?

Prawdopodobnie to proste pytanie, będące jedyną sensowną refleksją nasuwającą się normalnemu człowiekowi po zetknięciu z wykwitami współczesnej ideologii, kultury czy sztuki, legło u podstaw książki Janusza Szewczaka sławiącej piękno, którego próżno dziś szukać w świecie zdegradowanym. Świetnie dobrana szata graficzna „Piękna zdeptanego, kultu brzydoty” dobitnie pokazuje przerażający zjazd po równi pochyłej, którego dokonaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach, by ohydne uczynić wspaniałym czy co najmniej interesującym, a to, co wzniosłe, szlachetne lub choćby urocze, wdeptać w ziemię, zniszczyć, upodlić.

Cały felieton dostępny jest w 43/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także