Obserwator mediówZbiórka dla dziennikarzy

Zbiórka dla dziennikarzy

Dodano
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich rozpoczęło zbiórkę publiczną na pomoc prawną dla Cezarego Gmyza, Pawła Lisickiego i Tomasza Wróblewskiego, po tym jak wydawca „Rzeczpospolitej”, w której pracowali, pozbawił ich ochrony prawnej.

„Dziennikarze ci - pozwani lub oskarżeni w postępowaniach sądowych dotyczących okresu ich pracy w wydawnictwach „Rzeczpospolita” i „Uważam Rze” - zostali pozbawieni opieki prawnej przez wydawcę” - czytamy w oświadczeniu SDP.

„Z uwagi na przedmiot tych spraw, złożonych pod względem faktycznym i prawnym, dziennikarzom należy się profesjonalne wsparcie prawne, czego odmówił im wydawca pism, w których pracowali. Suma roszczeń wobec dziennikarzy z tytułu ujawnionych przez nich afer, nieprawidłowości sięga kilku milionów złotych. Gdyby z powodu braku pomocy prawnej przegrali procesy, oznaczać to będzie ich faktyczne bankructwo. Dziennikarze ci przez ćwierć wieku swojej działalności wielokrotnie dali dowody zawodowej rzetelności” - uważa Stowarzyszenie.

W kwietniu ubiegłego roku Grzegorz Hajdarowicz, właściciel Gremi Media wydawcy „Rzeczpospolitej” (w styczniu tego roku spółka wydająca „Rz” zmieniła nazwę na Presspublika) uznał, że dziennikarze sami będą musieli zapewnić sobie pomoc prawną. Jego decyzja spotkała się z krytyką branży dziennikarskiej.

Zbiórka potrwa do końca roku. Wpłat można dokonywać na konto:
90 1020 1097 0000 7102 0005 0120 .

Czytaj także

 0

Czytaj także