Prezydent: Jako obywatele krajów Europy Środkowo-Wschodniej wiemy, że wolni możemy być tylko razem

Prezydent: Jako obywatele krajów Europy Środkowo-Wschodniej wiemy, że wolni możemy być tylko razem

Dodano: 9
Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda / Źródło: PAP / Tytus Żmijewski
My, obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej wiemy że wolni możemy być tylko razem – mówił prezydent podczas uroczystości z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W południe na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezydentów: Litwy, Estonii, Łotwy i Ukrainy odbyły się uroczystości państwowe z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przywódcy podpisali wspólną deklarację w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a następnie rozpoczęli debatę o przyszłości Europy.

"Świadectwo dojrzałości"

– Konstytucja 3 Maja była świadectwem zdroworozsądkowego, ewolucyjnego, niejako organicznego podejścia do kultury, religii, tradycji i zwyczajów, które ukształtowały tożsamość Rzeczypospolitej i jej mieszkańców – mówił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał, że uchwalenie Konstytucji 3 Maja było wydarzeniem epokowym, stanowiącym zwrot w dziejach Rzeczpospolitej Obojga Narodów: – Państwa, które było wspólnym domem po prawdzie wielu narodowości, języków, kultur i wyznań religijnych. Ich bezpiecznym schronieniem i ich oazą wolności.

Jak wskazał Andrzej Duda, kontytucja określała nie tylko nowy ustrój, ale też aksjologiczne podstawy, na których miała opierać się nowoczesna Rzeczpospolita –wśród tnich wyróżniały się trzy wielkie idee: wola narodu, jako źródło legitymizacji władzy, rządy prawa oraz szacunek dla wielowiekowej tożsamości kulturowej narodu politycznego tworzonego przez ogół obywateli.

– Ojcowie konstytucji w równej mierze odrzucali tyranię jednostki, czyli monarchy, bezwzględny dyktat większości oraz bezład i anarchię, którym sprzyjała zasada jednomyślności w głosowaniach izby poselskiej. Podział kompetencji między instytucje i organy państwo – powiedział Andrzej Duda.

Wspólnota europejska

Prezydent Polski podkreślał także wagę, również w kontekście historycznym, państw naszego regionu.

Andrzej Duda przypominał wspólne dla wielu narodów Europy Środkowo-Wschodniej wydarzenia z przeszłości, w tym wspólną walkę w wojnie z bolszewikami w 1920 r. oraz formy sprzeciwu wobec Związku Radzieckiego w drugiej połowie XX wieku.

– Pamięć ta pozostaje wśród nas bardzo żywa, dlatego po rozpadzie sowieckiego więzienia narodów, kiedy państwa Europy Środkowo-Wschodniej odzyskały swój niepodległy byt, z naszej części świata nadal dobiega głos w obronie sprawiedliwego ładu międzynarodowego, ładu opartego na sile prawa, a nie prawie siły – mówił prezydent.

– My, obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej, obecni tu Polacy, Litwini, Ukraińcy, Łotysze i Estończycy pamiętamy, że nasze losy są ze sobą ściśle związane. Zdajemy sobie sprawę, że wolni możemy być tylko razem, tylko jednocześnie możemy żyć we własnych, suwerennych ojczyznach, korzystając ze swobód właściwych krajom nowoczesnej, demokratycznej Europy – podkreślił Andrzej Duda.

Czytaj też:
Polsko-litewskie zgromadzenie parlamentu. Ważne słowa Andrzeja Dudy
Czytaj też:
Prezydent Litwy w polskim Sejmie: Nadal kroczymy ramię w ramię z Polską

Źródło: TVP Info
 9
Czytaj także