Ujście kapituluje pierwsze

Ujście kapituluje pierwsze

Dodano: 
Utarczka Karola X Gustawa z Tatarami polskimi w bitwie pod Warszawą, mal. Johan Lemke
Utarczka Karola X Gustawa z Tatarami polskimi w bitwie pod Warszawą, mal. Johan Lemke Źródło: Wikimedia Commons
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Ujście położone w północnej części Wielkopolski, u zbiegu Noteci i Gwdy, to jedna z najstarszych wielkopolskich osad.

Wzmiankowane jest przez Galla Anonima w czasie walk Bolesława Krzywoustego z Pomorzanami, gdyż było to strategiczne miejsce strzegące dostępu do północnej części domeny Piastów. Niegdyś istniał tutaj zamek, jednak – jak podaje „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” – już przed 1773 r. zmienił się w ruinę i został rozebrany.

Z historii I Rzeczypospolitej znane jest jako miejsce hańby, gdzie 25 lipca 1655 r. skapitulowało pospolite ruszenie wsparte oddziałami piechoty łanowej, wydając Arwidowi Wittenbergowi Wielkopolskę i przyjmując władzę króla Szwecji Karola X Gustawa. Właśnie – czy była to hańba i czy szlachta rzeczywiście poddała się bez walki? Jak zwykle źródła historyczne odbiegają od powszechnych wyobrażeń. W każdym razie wobec groźby wojny obronę Wielkopolski powierzono podskarbiemu koronnemu Bogusławowi Leszczyńskiemu, który jednak czując pismo nosem, wymówił się chorobą.

Cały felieton dostępny jest w 1/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
Czytaj także