Arcybiskup: Świat proponuje politykę bez moralności

Arcybiskup: Świat proponuje politykę bez moralności

Dodano: 6
Metropolita częstochowski abp Wacław Depo
Metropolita częstochowski abp Wacław Depo Źródło: PAP / Waldemar Deska
Świat proponuje politykę bez moralności, wolność bez wszystkich zasad i osobistej odpowiedzialności, czyli inaczej mówiąc: bezkarności – mówił abp Wacław Depo.

Abp Depo przewodniczył Mszy świętej w kościele św. Kazimierza w Radomiu. Świątynia jest kościołem patronalnym miasta Radomia i diecezji radomskiej. 19 listopada minęło 20 lat od chwili ogłoszenia świątyni Bazyliką mniejszą św. Kazimierza.

Nawiązując do Listu do Tesaloniczan abp Wacław Depo powiedział: – Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada. Czy nie dostrzegamy tego w dzisiejszej rzeczywistości świata? Dostrzegamy to, zwłaszcza, że ten świat proponuje nam politykę bez moralności, wolność bez wszystkich zasad i osobistej odpowiedzialności, czyli inaczej mówiąc – bezkarności. Postęp technologiczny i gospodarczy bez oglądania się na konsekwencje w przyszłości, i religią zepchniętą do spraw prywatnych, i wstydliwych, a samo chrześcijaństwo poddane jest nietolerancyjnej presji i prześladowania w świecie na skalę, jak nigdy dotąd nie spotykaną – mówił metropolita częstochowski.

"Spokój zamiast wulgaryzmów"

Dalej mówił, że potrzeba nam dzisiaj normalności, która wyraża się w prawdomówności. – Bez wulgaryzmów czy to w życiu osobistym, czy społecznym, czy politycznym. Nam nie potrzeba osądów, bo każdy stanie przed Bogiem, ale nam potrzeba pokoju serca, który może przynieść tylko Chrystus. Dziś już lepiej rozumiemy, że odpowiedzialne myślenie o przyszłości naszych rodzin, dzieci i młodzieży, połączone z poszanowaniem ludzi starszych i ubogich, sprawiedliwość i miłość społeczna, nie mogą być stanami od czasu do czasu. Czyli od czasu zmiany rządu, czy struktur państwowych, ale winny stać się codzienną rzeczywistością. Bo nie jesteśmy sami. Chrystus stanął po stronie człowieka. Dopiero wtedy ta osobista więź z Nim nie będzie dla nas tylko wystrojem świątecznym, ale chrześcijaństwem dni powszednich, z których składa się wieczność – dodał abp Wacław Depo.

Dwadzieścia lat temu na prośbę ówczesnego biskupa radomskiego Zygmunta Zimowskiego, Jan Paweł II, poprzez dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów obdarzył kościół tytułem bazyliki mniejszej. Uroczyste ogłoszenie tytułu miało miejsce 21 września 2003 roku w obecności kardynała Henryka Gulbinowicza.

Parafia św. Kazimierza została erygowana przez bp. Edwarda Materskiego 1 lipca 1982 roku. 12 kwietnia 1986 roku rozpoczęto wykopy pod fundamenty. 6 września 1987 roku kardynał Henryk Gulbinowicz dokonał wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego z podziemi bazyliki św. Piotra z Watykanu i pobłogosławionego przez Jana Pawła II. Uroczystej konsekracji dokonał kardynał Józef Glemp 18 września 1994 roku.

Kościół za Zamłyniu został zbudowany jako wotum wdzięczności za uroczystości jubileuszowe 500-lecia przybycia świętego Kazimierza do Radomia. Odbyły się one w 1981 roku. Uczestniczyło w nich kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Powierzchnia użytkowa świątyni wynosi prawie 2,5 tys. metrów kwadratowych, zaś ogólna kubatura – ponad 28 tys. metrów kwadratowych.

Czytaj też:
Abp Szewczuk w Warszawie. "Chcę zaapelować..."
Czytaj też:
Amerykański intelektualista: Kościół jest powołany do nawracania kultury, nie jej naśladowania

Źródło: KAI
Czytaj także