Dylematy Anny Iwaszkiewicz
  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Dylematy Anny Iwaszkiewicz

Dodano: 
Anna Iwaszkiewicz
Anna Iwaszkiewicz Źródło: Wikimedia Commons
Historia wiecznie żywa II Kiedy 5 lutego 1947 r. Sejm Ustawodawczy wybrał Bolesława Bieruta na prezydenta Polski, niektórzy wierzyli jeszcze w dobrą wolę komunistów.

Należała do nich Anna Iwaszkiewicz, która w prowadzonym dzienniku dawała wyraz zachwytowi tym, że „PPR głosował za przysięgą religijną (»tak mi dopomóż Bóg«) i przeprowadził ją wraz ze Stronnictwem Ludowym, Stronnictwem Pracy i niezależnymi katolikami”. Natomiast o PPS mówiła, że są to „jedyni prawdziwi wrogowie Kościoła”. Anna, tak jak wielu innych, uwierzyła w działania pozorne i bezpartyjność Bieruta, pisała, że przyszłość Polski i świata leży we „współpracy komunistów z katolikami”.

Felieton został opublikowany w 6/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także