Kardynał Sarah ostrzega przed brakiem jedności wśród chrześcijan

Kardynał Sarah ostrzega przed brakiem jedności wśród chrześcijan

Dodano: 
Kardynał Robert Sarah
Kardynał Robert Sarah 
Zdaniem kardynała Roberta Saraha, brak jedności wśród chrześcijan przynosi efekt przeciwny do zamierzonego w procesie misji głoszenia Ewangelii.

Kardynał Sarah, który w latach 2014–2021 pełnił funkcję prefekta Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wygłaszając przemówienie programowe na Sympozjum Teologicznym zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Teologii Kenii w Tangaza University College (TUC), ostrzegał, że podziały między chrześcijanami narażają na osłabienie świadectwo Ewangelii.

– Jeśli nie jesteśmy jedno, jeśli jesteśmy podzieleni, wówczas nasze świadectwo o Chrystusie zostanie podzielone i świat nie uwierzy w Ewangelię – powiedziała Sarah podczas pierwszego dnia sympozjum.

Potrzeba jedności

Sarah nalegał, aby naśladowcy Jezusa Chrystusa w Afryce przede wszystkim mocno trzymali się Ewangelii, pozwalając, aby zasady wiary chrześcijańskiej przeważyły nad wszystkimi innymi tożsamościami, w tym plemienną, narodowościową i rasową.

– Szukajcie najpierw jedności w wierze chrześcijańskiej, a następnie z naszymi rodakami i Afrykanami – powiedział w trakcie swojego wykładu, który nosił tytuł "Czyńcie uczniami wszystkie narody: misyjny mandat Chrystusa”.

Aby podkreślić potrzebę jedności wśród naśladowców Jezusa Chrystusa, 78-letni kardynał ostrzegł, że podziały narażają chrześcijan "na wyzysk”.

– Jeśli nie będziemy dążyć do jedności w Chrystusie, to będziemy w jeszcze gorszej sytuacji. Podziały między nami – religijne, etniczne i polityczne – są podatne na wyzysk; mogą zostać wykorzystane przez skorumpowanych polityków, a nawet obce mocarstwa – stwierdził.

Według kardynała, wyzwaniom utrudniającym misję świadczenia przesłania Ewangelii i posługę ewangelizacyjną można stawić czoła "zwracając się do Boga w modlitwie i poście”.

– Zwracając się do Pana w modlitwie i poście, Bóg nas w ten sposób podnosi. Uwalnia nas od egoizmu i ciasnoty i objawia się nam w taki czy inny sposób. On nas kocham, dlatego nie pozwalajmy, aby drobne różnice przeszkodziły nam we współpracy w każdy dozwolony sposób – stwierdził.

Czytaj też:
"Skandal, który już wybuchł, jest poważny". Pojawił się apel do papieża Franciszka
Czytaj też:
"Sprzeciwiamy się herezji". Stanowcze słowa kard. Roberta Saraha

Źródło: Catholic News Agency
Czytaj także