Wspomnienie św. Leona IX. Papież czasów kryzysu

Wspomnienie św. Leona IX. Papież czasów kryzysu

Dodano: 5
Papież św. Leon IX
Papież św. Leon IX / Źródło: Domena Publiczna / Europeana
Leon IX rządził Kościołem w czasach, w których ścierały się dwa żywioły – kryzys duchowieństwa i nurt reformy zainicjowany przez benedyktynów w Cluny.

Na 19 kwietnia przypada wspomnienie liturgiczne papieża św. Leona IX (1002 – 1054). Jego życiorys przypada na okres upadku ducha katolickiego wśród kościelnej hierarchii w XI wieku.

Urodzony w hrabiowskiej rodzinie Bruno von Egisheim-Dagsburg w Alzacji, odkąd wstąpił na drogę powołania duchownego, szybko wspinał się po szczeblach kariery, tak że w wieku 24 latach przywdział z pokorą mitrę biskupa diecezji Toul. Zaiste potrzeba było pokory wobec dzieła, jakiego zamierzał dokonać, czyli przeciwstawienia się kryzysowi struktur kościelnych, osłabionych dodatkowo przez wpływy władzy świeckiej, nadużywającej możliwości obsadzania stanowisk biskupich.

Odnowa wyszła z Cluny

Przyszły papież nie był jednak sam w swoich wysiłkach. W sukurs przychodził mu bowiem coraz silniejszy prąd ozdrowieńczej reformy, którego źródłem był słynny i zasłużony dla łacińskiej cywilizacji klasztor benedyktynów w Cluny. Bruno zasłynął przy tym ze skromności, a jego dobroć zjednała mu na dworze cesarza Konrada II przydomek Bruno bonus (Brudno dobry).

Święty zyskał sobie opinię osoby światłej i wrażliwej na sztukę. W wolnych chwilach pisał hymny ku czci świętych, komponując do nich muzykę. Jednak jego istotne posłannictwo miało dokonać się podczas pontyfikatu...

Schyłek wpływu cesarzy na obsadzanie Stolicy Apostolskiej

Ingerencja władzy świeckiej sięgała wówczas najwyższego pułapu, a cesarze uzurpowali sobie prawo do aklamowania wyboru następców św. Piotra. Przeciwstawił się tej praktyce Bruno, który po wyborze na papieża, przyjął tę godność, jednak pod warunkiem, że zatwierdzenia dokonają duchowieństwo i arystokracja rzymska. Był to symboliczny gest wymierzony przeciwko dominacji cesarskiej.

Świadom przeciwności, z jakimi przyjdzie mu się zmierzyć, wyruszył do Rzymu boso i w stroju pokutnym. Został z entuzjazmem powitany przez mieszkańców, a swój pontyfikat rozpoczął od reformy kurii rzymskiej. Równocześnie podjął dwa najbardziej palące problemy ówczesnego Kościoła – podejmując walkę ze wspomnianą symonią (usuwając biskupów obsadzonych przez przekupstwa władzy świeckiej) oraz nikalaityzmem, czyli powszechnym zjawiskiem rozwiązłości i konkubinatów wśród duchowieństwa.

Leon IX – Pielgrzym Apostolski...

Św. Leon IX rozumiał, że dzieło odnowy nie dokona się, jeżeli będzie sterował nim z pozycji papieskiego tronu w Rzymie. Osobiście przewodził dwunastu zwołanym przez siebie synodom i podróżował po Europie, docierając do miejsc szczególnie potrzebujących reformy. Przez wzgląd na jego zaangażowanie i podróżniczy tryb życia nadano mu przydomek papieża pielgrzymującego (Peregrinus Apostolicus).

Za jego pontyfikatu dokonał się zwrot w życiu Kościoła dzięki przeważeniu szali na rzecz stronnictwa związanego z reformami kluniackimi oraz ugruntowanie pozycji papiestwa. Zmarł w opinii świętości i został kanonizowany niedługo po śmierci.

+
 5
Czytaj także