Czy Jezus był wyznawcą etyki odpowiedzialności?

Czy Jezus był wyznawcą etyki odpowiedzialności?

Dodano: 
Eugeniusz Kazimirowski, "Jezu ufam Tobie", 1934 (fragment obrazu)
Eugeniusz Kazimirowski, "Jezu ufam Tobie", 1934 (fragment obrazu) Źródło:Wikimedia Commons
LECH MAŻEWSKI II Święty Łukasz podaje, że władca państwa, posiadającego dwukrotnie mniejszą armię, powinien mocno się zastanowić nad możliwością skutecznego stawiania oporu.

W Ewangelii św. Mateusza zawarte jest znane pouczenie Pana Jezusa: „A Ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz” (Mt 5, 39–40). W Ewangelii św. Łukasza czytamy jednak: „Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciwko niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju” (Łk 14, 31–32).

Rada Jezusa przekazana przez św. Mateusza jest jedną z podstaw chrześcijańskiego pacyfizmu, który głosi odrzucenie wszelkiej

Artykuł został opublikowany w 10/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także