Instrumentum laboris. Nowy dokument na październikową sesję Synodu nt. synodalności

Instrumentum laboris. Nowy dokument na październikową sesję Synodu nt. synodalności

Dodano: 
Papież Franciszek
Papież Franciszek Źródło: PAP/EPA / GIUSEPPE LAMI
"Instrumentum laboris" to dokument przewodni na ostatnią część Synodu nt. synodalności. Wygląda inaczej niż ten z zeszłego roku.

We wtorek 9 lipca opublikowano nowy dokument roboczy na ostatnią już sesję Synodu poświęconego synodalności, która odbędzie się w dniach 2-27 października. Będzie to jednocześnie zakończenie fazy rozeznania Synodu. Kolejnym etapem będzie już wdrażanie.

Ostatni etap fazy rozeznania Synodu o synodalności

Nowy Instrumentum laboris, jak zaznaczono, ma skupiać się na realizacji celu Synodu, aby Kościół był coraz bardziej "synodalny w misji". Tegoroczne "narzędzie pracy" nie zawiera kontrowersyjnych treści, jak to było w przypadku Instrumentum laboris z zeszłego roku. Jest jednak kontynuacją całego procesu synodalnego, który trwa nieprzerwanie od 2021 roku. Zeszłoroczny dokument roboczy poruszał m.in. takie kwestie jak diakonat kobiet, działalność na rzecz osób LGBTQ czy celibat księży.

Instrumentum laboris na Drugą Sesję XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów składa się z 30 stron, a w tym 6 rozdziałów, które mają być przedmiotem modlitwy i rozmów uczestników październikowej sesji Synodu. Nie jest to dokument z gotowymi odpowiedziami. Zawiera jedynie "bazę" i ma prowadzić do wypracowania konsensusu na drodze dialogu i rozeznania.

W dokumencie można znaleźć propozycje pewnych rozwiązań, jednak nie są one wiążące. Mają być jednak poddane refleksji. Instrumentum laboris odnosi się też do 10 grup studyjnych, powołanych w 2023 roku. Będą one obradować do czerwca 2025 roku, jednak sprawozdanie z dotychczasowych prac złożą już podczas październikowej sesji.

Zmiany po Synodzie

– Synod już zmienia nasz sposób bycia i życia w Kościele, niezależnie od zgromadzenia październikowego – zwrócił uwagę kard. Jean-Claude Hollerich, który podczas wtorkowej konferencji prasowej przedstawił Instrumentum laboris. Hierarcha odniósł się tym samym do świadectw, które spływały w raportach.

Podczas październikowej sesji Synodu uczestnicy zagłosują nad ostatecznym dokumentem doradczym Synodu. Zostanie on przekazany papieżowi, który może go przyjąć jako dokument papieski lub napisze swój własny.

Wśród ważnych tematów ujętych w dokumencie roboczym jest przejrzystość. "Jeśli Kościół synodalny chce być gościnny, wtedy odpowiedzialność i przejrzystość muszą być podstawą jego działań na wszystkich szczeblach, nie tylko na szczeblu władzy" – czytamy w dokumencie. Dlatego zaproponowano zaangażowanie świeckich w działalność duszpasterską i ekonomiczną, sprawozdania z działalności finansowej oraz audyty zewnętrzne. "Są to kwestie o ogromnym znaczeniu i pilności dla wiarygodności procesu synodalnego i jego realizacji” – podkreślono.

Inne ważne tematy wskazane w dokumencie to m.in. reforma kształcenia księży, większe zaangażowanie kobiet w duszpasterstwo, a także potrzeba formacji. Nie pominięto także liturgii. "(...) istnieje zapotrzebowanie na odpowiednio przygotowanych świeckich mężczyzn i kobiety, którzy będą przyczyniać się do głoszenia Słowa Bożego, także podczas celebracji Eucharystii (...) Konieczne jest, aby propozycje duszpasterskie i praktyki liturgiczne zachowywały i czyniły coraz bardziej widocznym związek między drogą inicjacji chrześcijańskiej a życiem synodalnym i misyjnym Kościoła" – czytamy w dokumencie.

Czytaj też:
Polski dzwon "Głos Nienarodzonych" trafił do Kazachstanu
Czytaj też:
Petycja w obronie Viganò i list od Mela Gibsona. Reakcje na ekskomunikę

Źródło: Vatican News, Catholic News Agency
Czytaj także