"Nowy początek. Modernizm w II RP"

"Nowy początek. Modernizm w II RP"

Dodano: 
Uczennice Szkoły Gimnastyki Nowoczesnej Stanisławy Pohlówny we Lwowie
Uczennice Szkoły Gimnastyki Nowoczesnej Stanisławy Pohlówny we Lwowie
Wystawa prezentuje dynamikę i oryginalny charakter modernizmu w Polsce w okresie międzywojennym, wykorzystując w tym celu zróżnicowane eksponaty: od dzieł sztuki po techniczne wynalazki, od architektury po projekty tkanin, od mebli po przedmioty codziennego użytku. Wystawę „Nowy początek. Modernizm w II RP” będzie można oglądać od 29 lipca w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie.

Jak zaprojektować funkcjonalną kuchnię? Dlaczego uzdrowiska i sanatoria stały się tak popularne? Jak tworzyć miasta, by były użyteczne? Odpowiedzi na te pytania sformułowano wkrótce po odzyskaniu niepodległości, tworząc nowatorskie programy modernizacyjne.

Wystawa dotyka najważniejszych aspektów zarówno złożonych procesów – jak budowa nowego państwa czy reform społecznych, jak i codziennego życia zmieniającego się pod wpływem rozwoju technicznego. Zjawiska te prezentowane są na tle debat filozoficznych i światopoglądowych, dotyczących mechanizmów modernizacji i ich wpływu na tożsamość Europy.

Prezentowane na wystawie przykłady obiektów architektonicznych, koncepcji urbanistycznych i elementów wyposażenia wnętrz mówią o modernistycznych ambicjach racjonalizacji przestrzeni życia. Przykłady eksperymentów malarskich, fotograficznych i typograficznych pokazują próby pogłębienia i odnowienia ludzkiego widzenia. Wybrane urządzenia techniczne i ich wizerunki świadczą o fascynacji modernistów techniką. Przedstawienia aktów, zawodów sportowych i obiektów sanatoryjnych są wyrazem modernistycznej polityki ciała, zaś echa tradycji artystycznej ujawniające się w dziełach sztuki dowodzą modernistycznych poszukiwań źródeł twórczych inspiracji.

Artyści wraz z wieloma reformatorami innych dziedzin ludzkiego życia, doświadczając rozpędzającej się nowoczesności, dochodzili do wniosku, że sztuka powinna wziąć czynny udział w wielkim dziele naprawy nowoczesnego świata i pomóc stworzyć go na nowo, ale bez powtarzania błędów przeszłości.

Wystawa prezentowana będzie w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie od 29 lipca 2022 do 12 lutego 2023 roku.

Źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie
 0
Czytaj także